ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "หุบเขาโพธิสัตว์" : "ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจ" เสถียรธรรมสถาน 2 แก่งกระจาน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ค. 2562 07:01 น.
  SHARE

  “เสถียรธรรมสถาน”

  สถานปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งขึ้นมาโดย “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” ตั้งแต่ปี 2530

  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมะ โดยเฉพาะในเด็ก สตรี และนักบวช ภายใต้ความอนุเคราะห์จาก “กองทุนเสถียรธรรม”

  นับเป็นเวลามากกว่า 32 ปีแล้วที่ “เสถียรธรรมสถาน” ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ผ่านโครงการต่างๆมากมาย เช่น โรงเรียนพ่อแม่, จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์, ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา, บวชพุทธสาวิกาศีล 10, ISV Club (International Spiritual Volunteer Club), ธรรมชาติบำบัด เป็นต้น

  ในโอกาสที่ “เสถียรธรรมสถาน” กำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 และเป็นช่วงเวลา 39 พรรษาของ “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” จึงเป็นจุดเริ่มของโครงการใหญ่ 2 โครงการด้วยกัน คือ โครงการสร้าง พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 21 เมตร ที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ทำงานรับใช้มวลมนุษยชาติด้วยหัวใจโพธิสัตว์ เพื่อเป็นตัวแทนของการใช้คุณธรรมในการทำงานช่วยผู้คน

  และโครงการสร้าง “เสถียรธรรมสถาน 2” หรือ “หุบเขาโพธิสัตว์” ที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์” ถวายเป็นพุทธบูชา

  โดยความหมายของการ ปลูกป่า คือ การสร้างกายภาพให้แข็งแรง มีป่าอุดม บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรม

  ปลูกชีวิต คือ กินดี อยู่ดี ทำอย่างไรไม่ป่วย ด้วยอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้อน ช่วยให้มีร่างกายแข็งแรง พึ่งตนเองได้

  ปลูกหัวใจโพธิสัตว์ คือ การช่วยให้มีจิตใจที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์ต่อสรรพชีวิต

  สำหรับการจัดการเรียนรู้ของ “เสถียรธรรมสถาน 2” นี้ จะถอดองค์ความรู้มาจาก “เสถียรธรรมสถาน” คือ หลัก “5 ธรรม 5 ทำ” ประกอบด้วย

  ธรรมทายาท จิตอาสาหัวใจโพธิสัตว์ นำธรรมบูรณาการกับความรู้ในด้านต่างๆ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

  ธรรมเยียวยา นำหลักธรรมมาปรับปรุงให้เป็นโครงการ หรือหลักสูตรที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มวัย

  ธรรมนิเวศ ทำสิ่งแวดล้อมในทุกส่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการบรรลุธรรม

  ธรรมชาติบำบัด วิถีของการกินอยู่ที่ไม่เบียดเบียน เกิดการพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ

  และ ธรรมนิเทศ การสื่อสารในทุกรูปแบบ โดยการสอนให้เห็นจริง นำไปปฏิบัติได้ผลจริง

  แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เล่าว่า การสร้างเสถียรธรรมสถาน 2 เป็นการรองรับการทำงานที่ขยายสู่ทศวรรษที่ 4 ของเสถียรธรรมสถาน ทั้งยังเป็นการทำงานเชิงรุกของเสถียรธรรมสถานในการเผยแผ่ธรรมะออกสู่ภูมิภาค ซึ่งพื้นที่ในการก่อสร้างนั้น

  ได้รับการบริจาคมาจาก ครอบครัวคุณย่าบุญเกื้อ ยศสิงห์ พ.ต.อ.สุพฤกษ์–นางเรืองศรี สุขประเสริฐ และ นางชัญญา เศรษฐบุตร เป็นพื้นที่แวดล้อมไปด้วยหุบเขา ประกอบกับจะมีการอัญเชิญ พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ขนาดใหญ่ไปประดิษฐาน รวมทั้งจะมีการจัดสร้างสถูปขนาดใหญ่ด้วย จึงตั้งชื่อสถานที่นี้อีกชื่อหนึ่งว่า “หุบเขาโพธิสัตว์” โดยจะมีการเปิดตัวเสถียรธรรมสถาน 2 อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ก.ค.2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า ตักบาตรคณะแม่ชี พิธียกยอดสถูป จากนั้นจะปลูกป่าร่วมกัน โดยทางเสถียรธรรมสถานยังเปิดรับบริจาคต้นไม้ และอาสาสมัครร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยติดต่อได้ที่เสถียรธรรมสถาน

  “การก่อตั้งเสถียรธรรมสถานได้แสดงให้โลกได้เห็นแล้วว่า เมื่อผู้หญิงเข้ามาบวชชีแล้วสามารถทำอะไรให้กับสังคมโลกได้บ้าง ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี เสถียรธรรมสถานได้ทำโครงการต่างๆมากมายเพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้อย่างยั่งยืน เป็นการฉุดช่วยคนให้พ้นทุกข์ ด้วยการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความแข็งแรง ให้มีเวลาอยู่ด้วยกัน”

  แม่ชีศันสนีย์ กล่าวย้ำถึงจุดมุ่งหมายของเสถียรธรรมสถานเสถียรธรรมสถาน นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรทางพระพุทธศาสนา ที่ทำงานด้านการเผยแผ่หลักธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหวังในการนำหลักธรรมมาช่วยให้คนพ้นทุกข์

  ขณะเดียวกันก็มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เข้ากับโครงการต่างๆได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย

  “ทีมข่าวศาสนา” มองว่า การสร้าง “เสถียรธรรมสถาน 2” ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะให้คนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ต่างออกไป ซึ่งจะทำให้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

  เพราะโจทย์ใหญ่ของการทำงานด้านนี้ คือ จะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจ และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  นั่นคือ ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ขององค์กรที่ทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  เพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสืบไป...

  ทีมการศึกษา

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตเสถียรธรรมสถานพระพุทธศาสนาหุบเขาโพธิสัตว์บุญเกื้อ ยศสิงห์สกู๊ปการศึกษาทีมการศึกษาการศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้