ไลฟ์สไตล์
100 year

โชว์แผนปฏิรูปกิจการพุทธสื่อระดับโลก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
27 ก.ย. 2561 06:30 น.
SHARE


ชูผลงานเด่น “ธรรมนูญสุขภาพ” ตั้ง “พระ อสว.” ดูแลคณะสงฆ์ในวัด

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคม (มส.) ดำเนินการแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6+1 ด้าน คือ การปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ บวกกับอีก 1 ด้าน คือ พัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก มาตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.2558 และขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 (ม.ค.2560-ธ.ค.2563) โดยได้มีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บทที่จะขับเคลื่อนงาน รวมทั้งลงมือทำงานตามแผนแล้ว ขณะที่ มส.ได้แต่งตั้ง คปพ. ซึ่งมีพระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รอง อธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. เป็นประธาน คปพ. โดยคปพ.ได้สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับคณะสงฆ์ทั้ง 4 หน เพื่อรับทราบและดำเนินการขับเคลื่อน อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คปพ.ระดับภาคขึ้นมาเพื่อประสานแผนงานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาระดับภาคด้วย

ข่าวแนะนำ

พระราชวรมุนีกล่าวต่อไปว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศระดับโลก อย่างสำนักข่าวเอเอฟพี ได้ส่งนักข่าวมาสัมภาษณ์ถึงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6+1 ด้านด้วย ซึ่งตนได้ยกตัวอย่างหนึ่งในผลงานของคณะสงฆ์ที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม คือ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการ มส. เป็นประธานกรรมการ ที่ได้ขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมตามหมวดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เช่น การสร้างพระแกนนาสุขภาวะ เป็นพระคิลานุปัฏฐาก หรือ พระ “อสว.” ซึ่งหมายถึงพระอาสาสมัครประจำวัดทั่วประเทศ เพื่อคอยดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นอกจากนั้น ยังมีการขับเคลื่อนเรื่องอื่นๆ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ กุฏิสงฆ์อาพาธ กองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพพระสงฆ์ เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระราชวรมุนีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามหาเถรสมาคม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 01:06 น.