คุณธรรม 5 ประการสร้างต้นแบบคนดีคนเก่งพัฒนาสังคมไทย

ข่าว

คุณธรรม 5 ประการสร้างต้นแบบคนดีคนเก่งพัฒนาสังคมไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 มิ.ย. 2563 06:01 น.

บันทึก

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม จัดเสวนา “คุณธรรม จริยธรรมคนไทย” ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธาน วุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม เสวนาร่วมกับคณะวุฒิสภา ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน รวมถึงเยาวชนในช่วงเจเนอเรชันต่างๆ ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ในการเสวนานี้ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า คุณธรรมและจริยธรรมคือเอกลักษณ์ของคนไทย ที่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ หน้าที่ของวุฒิสภาที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมาธิการทุกคณะมีหน้าที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คณะกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีหน้าที่สำคัญ คือการสร้างคนดีที่มีคุณภาพให้กับสังคม จากการศึกษาและการประชุมในหลายครั้ง พบว่าการทำความดีเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรัก คือมีความรักประเทศ รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ สำหรับคุณธรรม คือธรรมที่ทำให้เกิดการทำความดี ธรรมะที่ทำความดีได้ต้องเกิดจากความรัก เกิดจากจิตใจของคนทุกคนที่อยากทำด้วยความเต็มใจ เป็นจิตใจต้องการให้คุณธรรม 5 ประการ ที่คนไทยทุกคนต้องมี ประกอบด้วย กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสา

ศุภชัย สมเจริญ, ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และคณะอนุกรรมาธิการด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกันจัดเสวนา “คุณธรรม จริยธรรมคนไทย”.
ศุภชัย สมเจริญ, ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และคณะอนุกรรมาธิการด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกันจัดเสวนา “คุณธรรม จริยธรรมคนไทย”.

อนึ่ง บุคคลในแต่ละช่วงวัยมีแนวคิดเรื่องคุณธรรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการปลูกฝังของบุคคลในแต่ละวัย ซึ่งแบ่งเจเนอเรชันเป็น 8 กลุ่ม ดังนั้น ในการเสวนาครั้งนี้ จึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม 5 ประการ คือ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสา ของบุคคล 6 เจเนอเรชัน คือ Silent Gen (อายุ 75-95 ปี), Gen Baby boomer (อายุ 56-74 ปี), Gen X (อายุ 41-53 ปี), Gen Y (อายุ 23-40 ปี), Gen Z (อายุ 10-22 ปี) และ Gen Alpha (อายุต่ำกว่า 10 ปี) ว่าจะมีการสร้างและปฏิบัติคุณธรรมดังกล่าวได้อย่างไร ซึ่งความดีเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เป็นคนเก่งได้หรือไม่ ประเทศไทยต้องการให้คนไทยมีความดีก่อนความเก่ง ถ้ามีพื้นฐานเป็นคนดี สิ่งที่ทำเป็นจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่หากมีความเก่งแต่ไม่ดี อาจจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติได้ เราควรทำให้คนเป็นคนดีก่อน การพัฒนาไปสู่ความเก่ง จะทำให้ประเทศไทยมีทั้งคนดีและคนเก่งทั่วประเทศ คือทุกคนมีคุณภาพ สามารถเลี้ยงชีพ สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศ

และหลังจากการเสวนา คณะอนุกรรมาธิการฯได้พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคคลในแต่ละช่วงวัยของสังคมไทย จำนวน 5 แผนงาน คือ แผนงานการสร้างองค์กรคนดี เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม แผนการสร้างโอกาสให้คนดีเป็นคนเก่ง ซึ่งจะมีการมุ่งสร้างโอกาสทางอาชีพ การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้เพื่อเป็นรากฐานของคนใน GEN baby boomer เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลใน GEN X แผนงาน การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับกลุ่มคนใน GEN Y และแผนงานการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับกลุ่มคนใน GEN Z ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมจะมีการจัดประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานและติดตามผลต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เผยภาพวงจรปิดนาที รถบัสคณะพยาบาล ทับ นักศึกษาแพทย์ดับคาสามแยกใน มข.
00:30

เผยภาพวงจรปิดนาที รถบัสคณะพยาบาล ทับ นักศึกษาแพทย์ดับคาสามแยกใน มข.

ApplicationMy Thairath

วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 21:05 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์