วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สารตกค้างในทับทิมสด

สารตกค้างในทับทิมสด

  • Share:

สัปดาห์นี้ เป็นอีกสัปดาห์ที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน นั่นคือเทศกาลตรุษจีน ที่มีประเพณีปฏิบัติหลายส่วนสำคัญทั้งการไหว้เจ้าที่ ไหว้บรรพบุรุษ

ลูกหลานจะจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ทั้งอาหารหวาน คาว รวมถึงผลไม้มงคล เช่น ส้ม สาลี่ แอปเปิล กล้วยหอม ทับทิม องุ่น และลูกพลับ อาหารที่เตรียมต้องเป็นอาหารที่มีสีสันสวยงาม สะอาด น่ารับประทาน

ผลไม้ที่เลือกต้องไม่มีตำหนิ ไร้รอยจุดดำ เมื่อเลือกด้วยการมองจากภายนอก จะไม่มีทางรู้ได้ว่ามีสารตกค้าง เช่น สารกำจัดเชื้อรา ยาฆ่าแมลง ปะปนมาด้วยหรือไม่

สารที่ว่านี้อาจตกค้างด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเกษตรกรในการระมัดระวังเรื่องการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และสารกำจัดเชื้อรา ฉีดพ่นในผลไม้ ทำให้มีข่าวคราวอันตรายของเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้ง

เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความปลอดภัยอาหาร และเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้สารเคมีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างทับทิมสด จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ เพื่อวิเคราะห์หาสารกำจัดเชื้อราและยาฆ่าแมลงตกค้าง ผลที่ได้พบว่าทับทิมสด 5 ตัวอย่าง

พบยาฆ่าแมลงปนเปื้อนจำนวน 3 ตัวอย่าง และพบสารกำจัดเชื้อราปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง แต่ปริมาณที่พบมีค่าน้อยมาก

แม้ว่าทับทิมยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานการตกค้างของสารข้างต้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของผลไม้ชนิดอื่นๆ พบว่าปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกำจัดเชื้อราที่พบในทับทิม

ยังไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย

ท่านที่ชอบทานผลไม้ ขอแนะวิธีป้องกันอันตรายจากสารเคมีง่ายๆว่า ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำไหลผ่านหลายๆครั้ง หรือปอกเปลือกทุกครั้งก่อนทานเพื่อความปลอดภัย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้