วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สารตกค้างในทับทิมสด

สัปดาห์นี้ เป็นอีกสัปดาห์ที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน นั่นคือเทศกาลตรุษจีน ที่มีประเพณีปฏิบัติหลายส่วนสำคัญทั้งการไหว้เจ้าที่ ไหว้บรรพบุรุษ

ลูกหลานจะจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ทั้งอาหารหวาน คาว รวมถึงผลไม้มงคล เช่น ส้ม สาลี่ แอปเปิล กล้วยหอม ทับทิม องุ่น และลูกพลับ อาหารที่เตรียมต้องเป็นอาหารที่มีสีสันสวยงาม สะอาด น่ารับประทาน

ผลไม้ที่เลือกต้องไม่มีตำหนิ ไร้รอยจุดดำ เมื่อเลือกด้วยการมองจากภายนอก จะไม่มีทางรู้ได้ว่ามีสารตกค้าง เช่น สารกำจัดเชื้อรา ยาฆ่าแมลง ปะปนมาด้วยหรือไม่

สารที่ว่านี้อาจตกค้างด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเกษตรกรในการระมัดระวังเรื่องการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และสารกำจัดเชื้อรา ฉีดพ่นในผลไม้ ทำให้มีข่าวคราวอันตรายของเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้ง

เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความปลอดภัยอาหาร และเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้สารเคมีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างทับทิมสด จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ เพื่อวิเคราะห์หาสารกำจัดเชื้อราและยาฆ่าแมลงตกค้าง ผลที่ได้พบว่าทับทิมสด 5 ตัวอย่าง

พบยาฆ่าแมลงปนเปื้อนจำนวน 3 ตัวอย่าง และพบสารกำจัดเชื้อราปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง แต่ปริมาณที่พบมีค่าน้อยมาก

แม้ว่าทับทิมยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานการตกค้างของสารข้างต้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของผลไม้ชนิดอื่นๆ พบว่าปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกำจัดเชื้อราที่พบในทับทิม

ยังไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย

ท่านที่ชอบทานผลไม้ ขอแนะวิธีป้องกันอันตรายจากสารเคมีง่ายๆว่า ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำไหลผ่านหลายๆครั้ง หรือปอกเปลือกทุกครั้งก่อนทานเพื่อความปลอดภัย.

สัปดาห์นี้ เป็นอีกสัปดาห์ที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน นั่นคือเทศกาลตรุษจีน ที่มีประเพณีปฏิบัติหลายส่วนสำคัญทั้งการไหว้เจ้าที่ ไหว้บรรพบุรุษ 15 ก.พ. 2561 13:17 15 ก.พ. 2561 13:23 ไทยรัฐ