วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกันสังคมเก็บเงินเพิ่ม 33% ซํ้าเติมคนจนมนุษย์เงินเดือน

ประกันสังคมเก็บเงินเพิ่ม 33% ซํ้าเติมคนจนมนุษย์เงินเดือน

  • Share:


วันนี้รัฐบาลก็รู้ดีว่า เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี กำลังซื้อในประเทศอ่อนแอจนต้องแจกเงินคนจนเพื่อเอาไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ แม้จีดีพีจะโตเกินเป้า แต่ก็โตมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยว ความรํ่ารวยตกอยู่กับบริษัทใหญ่ไม่กี่พันแห่ง เพิ่มความเหลื่อมลํ้ามากขึ้น เอสเอ็มอี เกษตรกรรากหญ้ายังกระอักเลือด กินนํ้าบัวบกกันทุกวัน

สำนักงานประกันสังคม ยังคิด ซํ้าเติมมนุษย์เงินเดือน และ คนจนผู้เอาประกันตน แก้กฎหมาย บังคับให้จ่ายเงินประกันสังคมเพิ่มในปีหน้าอีก 33% ซึ่งสูงมาก

ผมคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรจะเรียก รัฐมนตรีแรงงาน เพื่อนรัก พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ไปคุยกันให้รู้เรื่อง ผลงานแรงงานต่างด้าว ยังกระเทือนไม่หาย แม้จะใช้ ม.44 ออกมาคลี่คลายก็ตาม วันนี้ก็ยังเป็นปัญหา กลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานทุกระบบ วันนี้ กระทรวงแรงงาน กำลังจะ สร้างปัญหาซํ้าเติมให้กับผู้ประกันตนกว่า 14.46 ล้านคนอีก คงต้องคิดทบทวนดูให้ดีๆ

การแก้กฎหมายให้จ่ายเงินประกันสังคมเพิ่มครั้งนี้ คุณสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) อ้างว่า ผ่านการประชาพิจารณ์ 4 ภาคแล้ว มีผู้ประกันตนร้อยละ 80 เห็นด้วย กับการเพิ่มเพดานการจ่ายเงินสมทบกองทุนทั้งขั้นตํ่าและขั้นสูงสุด

ผมขอเรียน ท่านเลขาฯสุรเดช ว่า ผมไม่เชื่อว่าผู้เอาประกันตน 14.46 ล้านคน (ตัวเลขเดือนกันยายน 2560) จำนวน 80% หรือ 11.56 ล้านคน จะเห็นด้วยกับท่านเลขาฯ ยอมจ่ายเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้นอีก 33% ของเงินประกันสังคมเดิม และไม่คิดว่าผู้เอาประกันตน 80% 11.56 ล้านคน ทุกคนจะรู้เรื่องที่ สปส.จะเก็บเงินเพิ่มทั้งหมด

กฎหมายที่ สปส.จะแก้ไขตามที่ เลขาฯสุรเดช แถลงก็คือ จะเพิ่มเพดานขั้นต่ำจากเดือนละ 1,650 บาท เป็น 3,600 บาท และ เพดานขั้นสูงสุดจากเดือนละ 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท โดยยังคิดอัตราส่งเงินเข้ากองทุน ร้อยละ 5 เท่าเดิม

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินประกันสังคมขั้นต่ำเพิ่มจากเดือนละ 83 บาท เป็นเดือนละ 110 บาท เท่ากับเพิ่มขึ้น 32.53% และ ขั้นสูงสุดจากเดือนละ 750 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท เพิ่มขึ้น 33.33% เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 33%

เงินประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ใช่ลูกจ้างจ่ายฝ่ายเดียว นายจ้างก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย เพราะต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคม 5% เท่ากับลูกจ้างในแต่ละเดือน

การขึ้นเบี้ยประกันสังคมครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะได้เงินเพิ่มขึ้นมหาศาล เพดานขั้นต่ำ 3,600 บาท ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคมคนละ 220 บาทต่อเดือน (ลูกจ้าง นายจ้างจ่ายเท่ากัน) และเพิ่มขึ้นตามเงินเดือน จนถึงเพดานสูงสุด 20,000 บาท ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมคนละ 2,000 บาท

ส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศหายไปมหาศาลเลยทีเดียว

ไปดูฐานะการเงิน กองทุนประกันสังคม กันเสียหน่อยนะครับ ตัวเลข ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนในตลาดรวม 1.68 ล้านล้านบาท มีกำไรสะสมมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน 507,644 ล้านบาท เมื่อรวมกันเงินลงทุนกับกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนประกันสังคมมีเงินอยู่ในมือทั้งสิ้น 2.187 ล้านล้านบาท เกือบเท่า เงินฝากธนาคารกรุงเทพที่มีอยู่ 2.262 ล้านล้านบาท สูงสุดในระบบธนาคารพาณิชย์ แต่ผู้ประกันตนกลับได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป

สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ควรสั่งให้ พล.อ.ศิริชัย รัฐมนตรีแรงงาน และ เลขาธิการประกันสังคม ไปพิจารณาก็คือ เงินประกันสังคมที่เก็บไปทุกเดือน ตอบแทนผู้เอาประกันตนคุ้มค่าหรือไม่

เมื่อทำให้ผู้ประกันตนรู้สึกคุ้มค่าแล้ว ค่อยไปคิดว่า ควรเก็บเงินประกันสังคมเพิ่มหรือไม่ มิฉะนั้นจะเป็นการ สร้างภาระให้คนจนและมนุษย์เงินเดือน มากขึ้น.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้