วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หุ่นยนต์อำนวยความสะดวก

ผู้ประกอบการค้าปลีกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อ มีเดีย มาร์ท ในเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เริ่มนำหุ่นยนต์ที่ติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริการลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งหน้าที่ของเจ้าหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าพอลนั้นจะเคลื่อนไหวไปมาภายในร้านค้า และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยสามารถแนะนำตลอดจนช่วยให้ลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้.