วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กยศ.จับมือองค์กรนายจ้างเดินสายแจงหักเงินผู้กู้

กยศ.จับมือองค์กรนายจ้างเดินสายแจงหักเงินผู้กู้

  • Share:

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า กยศ.ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้องค์กรนายจ้างภาคเอกชนทั้งที่เป็นสมาชิกของสภาองค์การนายจ้างฯและองค์กรนายจ้างทั่วไปทราบถึงภาระหน้าที่ วิธีการ ขั้นตอน ความรับผิดชอบ และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน ขอความร่วมมือจากองค์กรนายจ้างภาคเอกชน เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ของพนักงานหรือลูกจ้างที่อยู่ในสังกัด รวมถึงร่วมทำการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนายจ้าง เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินได้หมุนเวียนกลับ กยศ. และส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินรุ่นหลังต่อไป

ผู้จัดการ กยศ.กล่าวต่อว่า องค์กรนายจ้างส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดในการหักเงินเดือนจากพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. ดังนั้น กยศ.จะเดินสายชี้แจงผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีพนักงานประมาณ 4-5 แสนคน ในเดือน พ.ย.2560-ม.ค.2561 และจะเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมภายในปี 2561.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้