วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟื้นฟูวิหารเก่าแก่ในพระราชวังเวสต์มินสเตอร์

ภาพจำลองของวิหารเซนต์สตีเฟน ศิลปะยุคกลางที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ 3 มิติ และเปิดให้ชมทางอินเตอร์เน็ตแล้ว เนื่องจากวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่สักการะของพระบรมวงศานุวงศ์ของพระราชวงศ์แห่งประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะอุทิศให้เป็นห้องสภาสามัญชนแห่งสหราชอาณาจักรในพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งห้องดังกล่าวเคยถูกไฟไหม้เมื่อ พ.ศ.2377

คณะกรรมการวิจัยศิลปะและมนุษยศาสตร์รวมถึงประวัติศาสตร์ศิลป์แห่งมหาวิทยาลัยยอร์ก ได้นำโบสถ์เซนต์สตีเฟน และห้องสภาสามัญชนแห่งสหราชอาณาจักรกลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการใช้เทคนิคการรวมงานวิจัยจากข้อมูลเก่าแก่ที่มีอยู่เดิมพร้อมกับสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ ให้ชมผ่านหน้าจอแบบสัมผัสในพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ โดยแบบจำลองนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงสีและพื้นผิวของอาคาร แต่ยังเปรียบเทียบให้เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองในศตวรรษที่ 16 และยุคปัจจุบันด้วย

ในอดีตนั้นกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดทรงโปรดให้สร้าง วิหารเซนต์สตีเฟนขึ้น ซึ่งแสดงความงดงามและรุ่งโรจน์ ของราชวงศ์อังกฤษ แต่ในช่วงการปฏิรูปศาสนา วิหารแห่งนี้ถูกอุทิศให้กลายเป็นสถานที่พบปะอภิปรายปัญหาของบรรดานักการเมืองอังกฤษไป.

Credit : University of York

ภาพจำลองของวิหารเซนต์สตีเฟน ศิลปะยุคกลางที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ 3 มิติ และเปิดให้ชมทางอินเตอร์เน็ตแล้ว 15 ต.ค. 2560 13:25 15 ต.ค. 2560 13:31 ไทยรัฐ