วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อังกฤษผ่าน ก.ม.เบร็กซิต

หลังการอภิปราย 13 ชม. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติผ่านร่างกฎหมายถอนตัวจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) ฉบับสำคัญ ด้วยคะแนน 326-290 เสียง เมื่อ 11 ก.ย. ร่างกฎหมายนี้จะเปลี่ยนกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่อังกฤษใช้ร่วมกับอียูราว 12,000 ฉบับ เป็นกฎหมายของอังกฤษเอง แต่พรรคแรงงานฝ่ายค้านต่อต้าน โดยชี้ว่าเป็นการรวบอำนาจโดยรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ และร่างกฎหมายนี้จะถูกกลั่นกรองเป็นรายมาตราในรัฐสภาต่อไป.

หลังการอภิปราย 13 ชม. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติผ่านร่างกฎหมายถอนตัวจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) ฉบับสำคัญ ด้วยคะแนน 326-290 เสียง เมื่อ 11 ก.ย. ร่างกฎหมายนี้จะเปลี่ยนกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ