วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กัมพูชาขับไล่เอ็นจีโอมะกันออกจากประเทศใน 7 วัน อ้างไม่ได้จดทะเบียน

เมื่อ 23 ส.ค. รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงต่างประเทศสั่งให้องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) “เอ็นดีไอ” ของสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสถาบันด้านประชาธิปไตยให้เข้มแข็งในกัมพูชา ให้ยุติงานทั้งหมดพร้อมย้ายพนักงานต่างชาติออกนอกราชอาณาจักรภายใน 7 วัน เพราะไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องซึ่งเอ็นจีโออื่นๆที่เข้าข่ายเดียวกันจะถูกเล่นงานด้วย นับเป็นสัญญาณต่อต้านสหรัฐฯ ล่าสุด ที่ มีขึ้นก่อนเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาในปีหน้า.

รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงต่างประเทศสั่งให้องค์กรพัฒนาเอกชนของสหรัฐฯ ออกจากประเทศภายใน 7 วัน อ้างว่าไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง และหน่วยงานเอ็นจีโออื่นๆ ที่เข้าข่ายจะถูกเล่นงานด้วย... 24 ส.ค. 2560 01:33 24 ส.ค. 2560 08:34 ไทยรัฐ