ข่าว

วิดีโอ

ผู้รับใช้ชุมชน

โดย สหบาท

“ตำรวจคือประชาชน ประชาชนคือตำรวจ เราจะเป็นหุ้นส่วนของกันและกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน”

เป็นสโลแกนของ พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ ผกก.6 บก.ป. ปลูกฝังความคิดที่ทำหน้าที่ “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน”

ตามแนวนโยบายของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. และ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผบก.ป. ที่พยายามผลักดันโครงการนี้ ให้ตำรวจของ บช.ก. นำไปใช้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในแนวทางการทำงานของตำรวจ และต้องการที่จะให้ใช้เป็นตัวอย่างในการทำงานตามแนวทางใหม่ให้กับตำรวจทั่วประเทศ

พ.ต.อ.ทินกร ได้นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติในสนามจริง จัดทำโครงการในพื้นที่ “ชุมชนบ้านหัวทาง” ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ตั้งแต่ปี 2554

มอบหมายให้ ด.ต.สุทธินันท์ อนันธขาล หรือ บังยาซีน ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหัวทาง อดีตเคยทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมโครงการ

ด.ต.สุทธินันท์ ได้สังเกตเห็นปัญหาของชุมชนที่มีปัญหาเหมือนกับชุมชนอื่นๆทั่วไป คือ ปัญหายาเสพติด กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มวัยรุ่น ปัญหา รถซิ่งเด็กแว้น ขี่ จยย. ปัญหา มั่วสุมของวัยรุ่น

โต๊ะอิหม่าม และชาวบ้านคิดว่า ชุมชนมีปัญหามากขึ้นทุกวัน จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการป้องกันชุมชนขึ้นมาบ้าง

บังยาซีนจึงเปิดตัวว่า เป็นตำรวจกองปราบปราม อาสาช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน

โดย พ.ต.อ.ทินกร แสดงจุดยืนกับชาวบ้านว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของ ด.ต.สุทธินันท์ ในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาของชาวบ้านใช้ “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน”  ของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ขอให้ไว้วางใจ ร่วมคิด ร่วมทำกัน

ตลอด 1 ปี ทำให้ปัญหาต่างๆ ลดลง เกิดความมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาลักเล็กขโมยน้อยหายไปจากหมู่บ้าน ปัญหายาเสพติดลดลงจนไม่เหลือในชุมชน ชาวบ้านรัก สามัคคีกันมากขึ้น

ทำให้ชาวบ้านชื่นชมในการทำงานตามโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชน และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ได้ร้องขอให้กองบังคับการปราบปราม เข้าไปทำโครงการในหมู่บ้านของตนเองบ้าง

ชุมชนบ้านหัวทาง จึงเป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาสังคม ลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน

ด้วยนโยบาย “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน”.


สหบาท

2 ก.ค. 2555 09:46 2 ก.ค. 2555 09:46 ไทยรัฐ