ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 1 ก.ค. 2559


ยึดกฎหมาย - สำนักข่าวหัวเขียว

ในที่สุดคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้คำตอบสุดท้ายวินิจฉัยชี้ขาดออกมาแล้ว ด้วยมติเอกฉันท์ 9 เสียง

ฟันธงฉับ พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 แต่ประการใด โดยบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ออก เสียงประชามติ เป็นไปเพื่อการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ้มครองการแสดงความคิดเห็นประชาชนให้เป็นไปโดยอิสระ และรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในอดีตก็มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี

นั่นก็หมายความว่า บทบัญญัติที่ระบุว่า “ผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อควา...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement