วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข่าวไทยรัฐ

เจ้าของธุรกิจไทยเตรียมรับมือ แรงงานในสหรัฐฯ ถูกส่งกลับ 18 มี.ค. 61ต่างประเทศ

เจ้าของธุรกิจไทยเตรียมรับมือ แรงงานในสหรัฐฯ ถูกส่งกลับ

เจ้าของร้านอาหารและธุรกิจคนไทยในสหรัฐฯ ตื่นตัวเตรียมรับมือหากลูกจ้างของตนเองถูกส่งกับ วางแผนทางแก้ปัญหาจ้างแรงงานต่างชาติแทน หลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีส่งกลับคนไทยกว่า 1,00...