ข่าว

วิดีโอ

บช.ก.โกอินเตอร์

โดย สหบาท

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. แถลงเปิดตัว โครงการ “บช.ก.โกอินเตอร์”

โดยประสานความร่วมมือ วิทยาลัยรัฐเคนเนเซอร์ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งตำรวจในสังกัด บช.ก.ตั้งแต่ระดับ “ชั้นประทวนจนถึงนายพล”  ไปศึกษาต่อในระดับ “ปริญญาโทและปริญญาเอก” เป็นอีกหนึ่งพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตำรวจไทยมุ่งสู่ความเป็นองค์กรตำรวจสมัยใหม่

เตรียมความพร้อมบุคลากรของ บช.ก.เพื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

หลังจากได้ทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ยกระดับการศึกษาให้กับบุคลากรเพื่อสร้าง ตำรวจยุคใหม่

ซึ่งได้ประสานงานกับ ศ.ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของ ผบช.ก. ซึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเคนเนเซอร์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และมีคุณภาพชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่ร่วมโครงการจะได้รับการอำนวยความสะดวกตั้งแต่การสมัครเรียนจนถึงจบการศึกษา และลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศจากหลักล้านต่อคนต่อปี ลดเหลือหลักแสนต่อคนต่อปี

เป็นแนวคิดและประสบการณ์ ของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ที่มองเห็นว่า ตำรวจไทยเป็นคนดีคนเก่งมาก่อน กว่าจะสอบมาเป็นตำรวจได้ต้องผ่านการคัดเลือกมากมาย คนสมัครสอบหลักหมื่น หลักแสน แต่รับเอาแค่หลักร้อยหรือหลักพัน

แต่เมื่อเข้ามาเป็นตำรวจ คนดีคนเก่งๆเหล่านั้น ไม่มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์ตำรวจที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาตนเอง ต้องเรียนรู้กันเอง ถูกบ้างผิดบ้าง ซึ่งถ้ามีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้วิชาศาสตร์ตำรวจแท้ๆ จะช่วยพัฒนาคุณภาพของตำรวจไทยได้มากกว่านี้

เพราะปัจจุบันตำรวจไทยไม่มีโอกาสศึกษาในวิชาการตำรวจศาสตร์ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่มีการสอนวิชาตำรวจศาสตร์ อีกทั้งคนที่จบวิชาตำรวจศาสตร์ในประเทศไทยหาไม่ได้

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ได้มีโอกาสทำงานกับตำรวจต่างประเทศตั้งแต่สมัยเป็น รอง สว. ทำให้รู้เทคนิควิธีใหม่ๆของตำรวจที่ทำแล้วได้ผล จึงเปิดโอกาสให้ตำรวจรุ่นน้องๆ เพื่อช่วยกันนำความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กร

เป็นการก้าวข้ามประวัติศาสตร์ตำรวจเพื่อเข้าสู่ความเป็นอินเตอร์ของ บช.ก.

สหบาท

13 พ.ค. 2555 10:26 13 พ.ค. 2555 10:26 ไทยรัฐ