บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระ...วัดขุนอินท์

โดย บาราย

หลังข่าวการขุดพบพระผงขาวพิมพ์คล้ายพระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต วัดระฆัง) ในกรุใต้องค์พระนอนวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลที่โน้มน้าวเชื่อมโยงให้เชื่อ พระพิมพ์ชุดนี้ สมเด็จพุฒาจารย์โตท่านสร้างไว้...มีเพียงว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จฯท่านเคยมาจำวัด

จุดเชื่อมโยงอีกข้อ...แม้วัดขุนอินทประมูล จะอยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ทอง แต่ที่ตั้งของวัด อยู่ห่างจากวัดไชโยฯ อำเภอไชโย...ไม่มาก ทางถนนคดเคี้ยววกวน จนดูเหมือนไกล แต่ถ้าหน้าน้ำพายเรือตรงไป วัดไชโย ห่างวัดขุนอินท์ กิโลเมตรเดียว

วัดไชโย...มีพระมหาพุทธพิมพ์ พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ มีประวัติชัดเจน สมเด็จพุฒาจารย์โตสร้าง และวัดนี้เป็นวัดที่พบ พระสมเด็จฯ  ที่วงการเรียกกันว่า “เกศไชโย” อกร่องหูยาน ฐาน 7-6-5 ชั้น

พระสมเด็จวัดขุนอินท์ เป็นพิมพ์ 3 ชั้นละม้าย...พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ พิมพ์ทรงเจดีย์วัดระฆัง หรือวัดบางขุนพรหม ดูเส้นสายลายเขียน เป็นแม่พิมพ์ที่เอาเค้าพระสมเด็จฯมาแกะขึ้นใหม่ ฝีมือไล่หลัง...พิมพ์วัดระฆัง...ต่างจากพระตระกูลสมเด็จ เช่น หลวงปู่ภู วัดอินทร์ หลวงปู่อ้น วัดบางจาก ที่เอาแค่เค้ามาเป็นตัวอย่าง แล้วช่างก็แกะพิมพ์ขึ้นใหม่

มวลสารพระสมเด็จวัดขุนอินท์ไปทางกรุบางขุนพรหม มีละอองผิวบางๆ ต่างจากคราบกรุวัดบางขุนพรหม

จุดที่พบพระ ผู้รู้ที่ติดตามสืบค้นจากผู้ลงมือขุด ได้ความว่า อยู่ลึกลงไปจากพื้นราว 2-3 เมตร ตรงเส้นรอบองค์พระนอน

วงการแบ่งกันเล่นเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก...ไม่เชื่อว่าเป็นพระแท้ กลุ่มต่อมา มีผู้มีชื่อเสียงในวงการ... หลายท่าน อาจารย์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ คุณวิวัฒน์ อุดมกัลยารักษ์ คุณราม  วัชรประดิษฐ์ ยืนยันว่าเป็นพระแท้

มีข้อมูลเรื่องพระนอน วัดขุนอินทประมูล เพิ่มเติม จากหนังสือชื่อ อ่างทองของเรา อาจารย์หวน พินธุพันธ์ เขียนไว้เมื่อปี 2512 องค์พระนอนตั้งอยู่บนโคกใหญ่ เวลาถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมรอบบริเวณองค์พระ

พระนอนวัดขุนอินท์มีความสำคัญมาแต่โบราณ มีบันทึกว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเคยเสด็จมาครั้งหนึ่ง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จมาถึงสองครั้ง ในการเสด็จครั้งที่ 2 มีพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 26 ต.ค.2451 ความตอนหนึ่งว่า

แวะลงเรือแจว เข้าไปพระนอนขุนอินทประมูล พระนอนองค์นี้ ยาวกว่าพระนอนจักรศรี (สะกดตามต้นฉบับ) ฝีมือทำอยู่ข้างจะดีเป็นช่างหลวง พระพักตร์งาม แต่วิหารไฟไหม้โทรมลงหมดช้านานแล้ว มีโคกเห็นจะเป็นโบสถ์พูนสูงกว่าโคกพระนอน ก่อเขื่อนอิฐรอบ มีโบสถ์ไม่มีหน้าต่าง ฝีมืออิฐเป็นอิฐกาก เห็นจะปฏิสังขรณ์ครั้งแผ่นดินพระบรมโกศ

พระข้างในเป็นพระศิลา แท่นพระเป็นที่ตั้งพระ 5 องค์ องค์กลางสูง องค์ที่นั่งสี่ด้านหันหน้าเข้าหาพระองค์กลาง

มีเจดีย์ 8 เหลี่ยมอยู่หลังโบสถ์ ถูกขุดเป็นโพรง ขนเอาพระพิมพ์ออกมาทิ้งไว้ข้างนอกมาก

พระพิมพ์นั้นฝีมือไม่สู้ดี นั่งบ้าง ยืนบ้าง นอนบ้าง องค์โตๆ ไม่ปรากฏว่ามีปริศนา (ลายแทง)

มีข้อน่าสังเกตว่า พระพิมพ์ที่ขุดได้จากเจดีย์หลังโบสถ์วัดขุนอินทประมูล...ไม่ปรากฏชื่อในวงการสะสมพระปัจจุบัน

ปีที่อาจารย์หวนเขียนเรื่องนี้ ที่วัดยังบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระนอนอยู่ และจัดตู้แสดงโบราณวัตถุที่ขุดได้ในวัด มีทั้งกระเบื้องเชิงชายเป็นรูปเทพพนม เครื่องปั้นดินเผามีทั้งเคลือบขาว และไม่ได้เคลือบเป็นกระปุกเล็กๆ จานเชิงเคลือบสีต่างๆ ทำให้เข้าใจว่าเป็นสังคโลก

ข้อมูลชุดนี้ชี้ว่า พระนอนวัดขุนอินทประมูล มีอายุการสร้างมาแต่สมัยสุโขทัย ส่วนพระเครื่องที่พบในสมัย ร.5 ก็ไม่มีชุดเชื่อมโยงบ่งชี้ มาถึงพระผงพิมพ์สมเด็จ ที่พบกันใต้ฐานพระนอน หลังมีการแอบลักขุด จนองค์พระพัง เมื่อราวปี 2530

พระสมเด็จวัดขุนอินทประมูล...จะเป็นพระที่สมเด็จโตฯสร้าง หรือลูกศิษย์สร้าง หรือเป็นพระผียัดกรุ (ปลอม) ผู้รู้เรื่องพระเครื่อง ตัดสินกันด้วยสายตา ที่สั่งสมจนเป็นความชำนาญ

ความคืบหน้าล่าสุด...พระสมเด็จวัดขุนอินทประมูล มีโฆษณาให้ผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดี องค์งามๆ แม่พิมพ์สวย เนื้อหาซึ้งจับใจ เกรด AAA 229,999 บาท ต่ำสุด 30,000 บาท

พระเหล่านี้เป็นพระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล ของแท้มาตรฐาน มีหลักฐานที่มาชัดเจน คนละเรื่องกับชุดผียัดกรุ ที่ออกมาหลอกขายในตลาดพระ หลังพระแท้ออกมาปีสองปี

วงการพระวันนี้มีพระแท้ก็ต้องมีพระปลอม ใครมีญาณปัญญามากกว่าก็ได้พระแท้ ใครไม่มีญาณปัญญาก็ได้พระเก๊  เสน่ห์ของการสะสมพระเครื่อง ดูจะอยู่ที่ตรงนี้.

บาราย