บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนละหมัด 02/07/55

โดย

(ภาพซ้าย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
“เรื่องขอใช้สนามบินอู่ตะเภาสำรวจเมฆ ปีนี้นาซาทำโครงการไม่ทัน แต่หวังว่าจะมาทำในปีหน้า อยากให้ฝ่ายค้านมีพฤติกรรมเล่นการเมืองให้เจริญ เหมือนอารยประเทศ”.

(ภาพขวา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

“รัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงข้อ เท็จจริงเมื่อประสานงานไม่เรียบร้อย จะมาโทษฝ่ายค้านไม่ได้ เพราะรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจ และมีเวลาทำงานกว่า 1 ปี แต่ไม่ทำให้เกิดความชัดเจน”.