ข่าว

วิดีโอ

วันดินโลก

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคมศกนี้ ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ได้อธิบายถึง   การเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จะมีการปฏิบัติคล้ายคลึงกับการออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษสำหรับประชาชนชาวไทย โดยใช้พื้นที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ที่ต่อเนื่องกับพระที่นั่งอนันตสมาคม มีความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก

สำหรับการแต่งกายนั้น อยากเชิญชวนผู้ที่มาเฝ้าชมพระบารมีถวายพระพรชัยมงคลได้ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องจากวันเสด็จพระราชสมภพตรงกับวันจันทร์ ซึ่งเป็นสีเหลือง และเป็นสีประจำของพระมหากษัตริย์ไทยมาเนิ่นนาน ทั้งนี้ ได้มีการอำนวยความสะดวก ทั้งการจราจร การแพทย์ เครื่องดื่มและอาหาร ทางหน่วยราชการจะอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด และเตรียมธงที่จะโบกถวายพระพรชัยมงคลมอบให้ผู้มาเข้าร่วม เป็นธงพระปรมา-ภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และธงชาติ ตามที่ได้เคยปฏิบัติมา

นอกจากนี้ สืบเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดย ศ.เกียรติคุณ  ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ The International Union of Soil Science เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล  นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม The Humanitarian Soil Scientist เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมาและขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

เป็นวันดินโลก World Soil Day

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ยังได้ประกาศสนับสนุนและร่วมผลักดันให้มีการจัดตั้งวันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ในปีนี้  FAO จะจัดให้มีการเฉลิมฉลองที่สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม กำหนด 3 วัน ระหว่าง 3-5 ธันวาคม ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการบรรยายพิเศษ ที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยได้เข้าชมพระราชกรณียกิจในภาพรวมที่ทรงปฏิบัติการ พัฒนาการน้ำ ป่าไม้ ดิน และการเกษตร ตลอดจนแนวพระราชดำริด้านอนุรักษ์ดินและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่หาชมได้ยาก

พระเกียรติยศของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เป็นที่ยกย่องของโลก และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คนไทยทุกหมู่ทุกเหล่ามาช้านาน ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมใจถวายพระพรให้ทรง พระเจริญยิ่งยืนนาน.

 

หมัดเหล็ก

30 พ.ย. 2555 11:03 30 พ.ย. 2555 11:04 ไทยรัฐ