วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมากกินตัวเอง

เห็นอาการดันทุรังของ ส.ส.พรรค ประชาธิปัตย์ ที่ค้านหัวชนฝาไม่ยอมให้ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศผ่านสภาฯ แล้วก็เหนื่อยใจแทน

ยิ่งค้านก็ยิ่งเข้าเนื้อ ยิ่งค้านก็ยิ่งเสียคะแนน

เท่ากับฝ่ายค้านกลายเป็นฝ่ายขัดขวางการพัฒนาประเทศเสียเอง

ยิ่งการออกมาขู่ฮึ่มๆ จะยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้เช็กบิล พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทไม่ให้ออกมาใช้แม้แต่บาทเดียว

ก็ยิ่งสวนทางความเห็นประชาชนที่ต้องการให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศครบวงจร

เกมนี้ประชาธิปัตย์เดินหมากกินตัวเองเต็มเปา

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เอาแต่ค้านทุกเรื่อง ถ่วงทุกเรื่อง ป่วนทุกเรื่อง โดยไม่แยกแยะว่าเป็นเรื่องการเมือง หรือเป็นเรื่องผลประโยชน์ประเทศในภาพรวม

ก็น่าห่วงว่าจะยิ่งออกทะเลไปไกลจนหาทางกลับเข้าฝั่งไม่เจอ??

เนื่องจากเหตุผลของฝ่ายค้านไม่มีน้ำหนักที่จะหักล้างเหตุผลของรัฐบาล

เช่น การชี้ว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.บ.กู้เงินมาลงทุน เพราะสามารถใช้เงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณปกติไปลงทุนได้อย่างเพียงพอ

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าฝ่ายค้านก็รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เงินจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศได้อย่างเพียงพอ

เพราะกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของ งบประมาณประจำปี เป็นรายจ่ายประจำเหลืองบลงทุนจริงๆ ปีละแสนล้านบาทเท่านั้นเอง

หรือ การที่ฝ่ายค้านตะแบงว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ ไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดให้เสร็จภายใน 7 ปี

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าฝ่ายค้านก็รู้ดีว่าความสามารถการแข่งขันของประเทศ ไทยตกรูดไปอยู่ท้ายแถวประเทศกลุ่มเดียวกัน

ถ้ารัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจกู้เงินลงทุนพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ ประเทศไทยก็ต้องไล่ตามตูดประเทศอื่นตลอดไป

พรรคประชาธิปัตย์ควรเหลียวไปดูประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ทุ่มเงินพัฒนาโครงสร้างระบบขนส่งล้ำหน้าไทยไปแล้วหนึ่งช่วงตัว

แต่วันนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังทุ่มเงินลงทุนขยายโครงข่ายขนส่งระบบถนนและระบบราง เพิ่มอีก 1.6 ล้านล้านบาทภายใน 5 ปี

มาเลเซียจะแซงหน้าไทยไปอีกก้าวโตๆ

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า การออก พ.ร.บ.กู้เงินลงทุน 2 ล้านล้านบาท เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของประเทศไทย

เพราะถ้าไม่เร่งลงทุนฟื้นฟูโครงข่ายระบบขนส่งครบวงจร ต้นทุนขนส่งสินค้าไทยจะยิ่งแพงกว่าคู่แข่งมากขึ้นทุกที

แล้วเราจะส่งสินค้าออกไปแข่งกับชาวบ้านได้อย่างไร??

ข้อสำคัญ การที่รัฐบาลออกเป็น พ.ร.บ.ต้องมีโครงการชัดเจน มีกรอบการกู้เงินชัดเจน มีตัวเลขการลงทุนแต่ละโครงการชัดเจน ฝ่ายค้านสามารถติดตามตรวจสอบได้ทุกบาททุกสตางค์

ดีกว่ายุค “รัฐบาลอภิสิทธิ์” ที่ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 แสนล้านบาท โครงการไทยเข้มแข็ง เอาไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไม่ได้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์คัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เหมือนประจานตัวเองว่า เป็นรัฐบาล 2 ปี 6 เดือน แต่ไม่รู้จักคิดยุทธศาสตร์ลงทุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

แต่พอรัฐบาลยิ่งลักษณ์กล้าทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปก็ต่อต้านกันใหญ่ เพราะกลัวคู่แข่งจะได้เปรียบทางการเมือง

ป.ล. “แม่ลูกจันทร์” มั่นใจว่า พ.ร.บ.กู้เงินฉบับนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เพราะถ้า พ.ร.ก.กู้เงินไทยเข้มแข็งของรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.

กู้เงินฟื้นฟูประเทศของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็ไม่น่าจะขัดรัฐธรรมนูญ

แต่ถ้าเกิดขัดรัฐธรรมนูญขึ้นมาจะทำอย่างไร??

ก็ตายท้องกลมน่ะซีโยม.

“แม่ลูกจันทร์”