บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อน

โดย

ถึงแม้ที่ประชุมจังหวัดสกลนครจะมีมติให้ระงับการออกโฉนดเกาะดอนสวรรค์ ให้เป็นที่ดินของวัดเป็นการชั่วคราว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคำสั่งให้ระงับแล้ว แต่ตัวแทนชาวสกลนครยังไม่วางใจ เพราะ อาจเป็นเพียงการลดกระแสการคัดค้านชั่วคราว จึงได้เรียกร้องให้ถอนคำร้องขอออกโฉนดออกไป มิฉะนั้นจะจัดการชุมนุมคัดค้านใหญ่ ในวันที่ 17 นี้

ดอนสวรรค์เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในบึงหนองหาน ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสัญลักษณ์ที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดสกลนคร เป็นตำนานเล่าขานต่อทอดกันมา ในนิทานเรื่อง “ผาแดงนางไอ่” นายเอกพร รักความสุข อดีต รมช. แรงงาน แกนนำในการคัดค้านคนหนึ่ง กล่าวว่า ดอนสวรรค์เป็นมรดกของชาวสกลนคร และไม่ควรมีใครเป็นเจ้าของ

แต่มีคนกลุ่มหนึ่งได้ยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดิน 85 ไร่ ให้เป็นของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ และพาดพิงถึงวัดพระธรรมกาย แต่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย แต่ชาวบ้านเล่าว่า ใน 2 ปีที่ผ่านมา มีพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายราว 30–50 รูป เข้าไปพักอาศัยบนเกาะ และขัดขวางไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปหาปลาหรือพักผ่อน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แกนนำในการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินให้วัดอีกคนหนึ่ง ยืนยันว่า เกาะดอนสวรรค์เป็นสมบัติของแผ่นดิน ชาวสกลนครร่วมกันใช้ประโยชน์มาช้านาน และมีหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) เป็นหลักฐานยืนยัน อีกทั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงไม่สามารถออกโฉนดให้ใครครอบครองได้ พูดอีกอย่างก็คือเป็นอุทยาน หรือสวนสาธารณะ

แต่ฝ่ายที่สนับสนุนการออกโฉนดให้เป็นที่ดินของวัด เช่น เลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร อ้างว่า ดอนสวรรค์เป็นที่ดินของวัด และขึ้นทะเบียนเป็นที่ธรณีสงฆ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2472 แต่หลักฐานสูญหายไป น่าสังเกตว่า เลขานุการคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็น ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย แต่รู้เรื่องหนองหานดีกว่าชาวสกลนคร

จากการติดตามปฏิกิริยาของชาวสกลนคร ผู้หวงแหนสมบัติของแผ่นดิน ที่ออกมาชุมนุมคัดค้านความพยายามที่จะแปรสภาพดอนสวรรค์ให้เป็นวัด ภายใต้ร่มเงาของวัดที่โด่งดัง รู้สึกว่าค่อนข้างจะเข้มข้นและดุเดือด ชูป้ายคัดค้านขนาดใหญ่ เขียนด้วยถ้อยคำที่รุนแรง เช่น “กลุ่มบุคคลปล้นดอนสวรรค์” คำขวัญที่สุภาพสุดคือ “รักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล”

ผู้ที่พยายามออกโฉนดดอนสวรรค์ ให้เป็นที่ของวัด ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส หรือเป็นพระสงฆ์ จะต้องคิดทบทวนให้ดี ควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวสกลนคร ไม่ว่าจะเป็นประชาพิจารณ์ หรือออกเสียงประชามติ ยิ่งถ้าเป็นพระสงฆ์ด้วยแล้ว จะทำการใดๆ ขอจงได้ยึดหลักเมตตาธรรมเป็นหลัก อย่าทำการเบียดเบียนผู้อื่น อย่าให้ประชาชนเดือดร้อน.