บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกมการเมืองเอาดีใส่ตัว

โดย

ปัญหาน้ำท่วมกลายเป็นเกมการเมืองมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่เมื่อน้ำยังท่วมอยู่จนกระทั่งน้ำลด ตั้งแต่การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม จนถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เป็นการชิงดีชิงเด่นกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทย กับพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้าน ระหว่างหน่วยงานราชการของรัฐบาลกับ กทม. เรื่องที่โต้เถียงกันอยู่ในขณะนี้คือการจ่ายเงินเยียวยา

การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบมหาอุทกภัย ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพ-มหานครในช่วงแรกไม่มีปัญหา เพราะจ่ายให้ครัวเรือนละ 5,000 บาทเท่ากันหมด ถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะได้รับเงินช้าหน่อย แต่ส่วนมากก็พอใจ ส่วนที่เป็นปัญหามากที่สุด คือการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท เป็นปัญหามาตั้งแต่ต่างจังหวัดจนถึง กทม.

เนื่องจากมีกฎกติกาว่าเป็นการจ่ายชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริง จึงให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นผู้พิจารณาสามารถใช้ดุลพินิจได้ค่อนข้างอิสระ ถึงแม้ส่วนใหญ่จะไม่มีการตรวจสอบความเสียหายอย่างแท้จริง แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถกำหนดได้ว่า แต่ละครัวเรือนจะได้รับเงินเท่าไร บางครัวเรือนได้ 20,000 บาท บางบ้านได้ 5,000 บาท แม้จะอยู่ติดกัน

จึงสร้างความไม่พอใจในหมู่ชาวบ้านผู้ประสบภัย เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อะไรวัด และตัดสินว่าบ้านนี้ได้ 20,000 บาท ส่วนบ้านติดกันได้ 5,000 บาท ชาวบ้านออกมาชุมนุมประท้วง หลายแห่งถึงกับปิดถนน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เริ่มตั้งแต่นครปฐม อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และลามถึง กทม.

เมื่อปัญหาค่าชดเชยลามถึง กทม. ได้กลายเป็นเกมการเมืองที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เพราะมีการปลุกระดมให้ประชาชนเข้าใจว่า รัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้แล้ว ทำไม กทม.จึงไม่จ่ายให้เท่าเทียมกัน ฝ่ายรองผู้ว่าราชการ กทม.โต้ตอบว่า กทม.ได้ของบเพิ่มจากรัฐบาล 400 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้ครัวเรือนละ 20,000 บาทเท่ากัน แต่มหาดไทยไม่อนุมัติและยืนยันว่าจ่ายเท่ากันไม่ได้

แต่จะต้องจ่ายตามความเสียหาย ที่แท้จริง จึงทำให้ชาวบ้านได้รู้ว่าผู้ที่คัดค้านการจ่ายครัวเรือนละ 20,000 บาทเท่ากัน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่ใช่ กทม. แต่คือกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐบาลนั่นเอง กลายเป็นการเมืองเรื่องน้ำท่วมภาคพิสดาร และอาจเข้มข้นยิ่งขึ้น เพราะจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม.ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. เป็นศึกชิงอำนาจระหว่างพรรคประชาธิปัตย์เจ้าของตำแหน่ง กับพรรคเพื่อไทยฝ่ายรัฐบาล ที่จ้องจะแย่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการ กทม. และปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำท่วมจะกลายเป็นประเด็นหาเสียงสำคัญ ในขณะที่ฤดูน้ำหลากกำลังก้าวเข้ามา เป็นเกมการเมืองที่มีประชาชนเป็นตัวประกัน เกมที่นักการเมืองถนัดที่สุดคือ เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น.