ข่าว

วิดีโอ

"เดอะสตาร์ 8"

โดย กุ๊กกิ๊ก

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “รัก” สงสัยล่ะซี้ ทำไมวันนี้ พี่ “กุ๊กกิ๊ก” มาแปลก ก็เพิ่งมีคนมาทำให้รู้สึกดี หัวใจ พี่ “กุ๊กกิ๊ก”  งี้ เบ่งบานเป็นจานดาวเทียม ทำให้แยกแยะได้แล้วว่า “ทำดี” กับ “ทำให้รู้สึกดี” มันแตกต่างกัน แต่ทุกอย่างก็เกิดจากการ “ได้ทำ” ให้รู้สึกดีๆ

จดหมายอาการคัน จาก น้องแมค แฟนจอมคัน จากภาคเหนือ “ที่เขียนมาถามถึงดาว 8 ดวงจากเวที “เดอะสตาร์ 8”

เริ่มกันที่ “เดอะสตาร์ 1” โดม–จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม เกิด 29 ก.ย.2534 สูง 174 ซม.หนัก 98 กก. เรียนปี 2 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทย, ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม

“เดอะสตาร์ 2” ฮั่น– อิสริยะ ภัทรมานพ เกิด 20 ม.ค.2531 สูง 180 ซม. หนัก 72 กก. เรียนปี 3 สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ความสามารถพิเศษ เด่นเรื่องการเต้น และหล่อ--ฮิ้ว!

“เดอะสตาร์ 3” เฟรม–ศุภัคชญา สุขใบเย็น เกิด 10 ก.ย.2537 สูง 160 ซม.หนัก 46 กก. เรียนปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ เอกการแสดง ม.กรุงเทพ

“เดอะสตาร์ 4” แคน–อติรุจ กิตติพัฒนะ เกิด 8 มิ.ย.2534 สูง 172 ซม. หนัก 58 กก. เรียนปี 3 คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

“เดอะสตาร์ 5” สต๊อป–วริษฐา จตุรภุช เกิด 16 ก.ย.2535 สูง 161 ซม. หนัก 45 กก. เรียนปี 1 คณะ SIIT วิศวคอมพิวเตอร์ IT ม.ธรรมศาสตร์

“เดอะสตาร์ 6” สมายด์–โสรญา ฐิตะวชิระ  เกิด 8 ก.พ.2539 สูง 157 ซม.หนัก 43 กก. เรียน ม.4 วิทย์-คณิต ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร

“เดอะสตาร์ 7” ฮัท–จิรวิชฐ์ พงษ์ไพจิตร เกิด 24 พ.ย.2534 สูง 180 ซม. หนัก 65 กก. เรียน ปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

“เดอะสตาร์ 8” แกงส้ม–ธนทัต ชัยอรรถ เกิด 30 มี.ค.2533 สูง 180 ซม.หนัก 69 กก. เรียนปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.


“กุ๊กกิ๊ก”

4 มี.ค. 2555 13:54 4 มี.ค. 2555 13:58 ไทยรัฐ