วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกยางพันธุ์ใหม่ ใส่ใจซีรูเลี่ยม

โดย ดอกสะแบง


ยางพารา...รู้สึกว่าจะเป็นพืชฮิตตัวหนึ่งในยามนี้

...สังเกตได้ว่า ตั้งแต่รัฐเปิดโครงการ “ยางล้านไร่” เป็นต้นมา

พื้นที่ทางภาคเหนือและอีสานมีการตื่นตัวปลูุกยางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่ตามมาคือสวนยางใหม่หน้าดินจะถูกเปิด ยามฝนตกน้ำก็จะบ่าพัดพาสร้างความเสียหาย...ทั้งกับเจ้าของสวนและสิ่งแวดล้อม

คุณสุจินต์ แม้นเหมือน ผอ.สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จึงเป็นเสือปืนไวในการจัดแก้ปัญหาด้วยการ เสริมความรู้ปลูกพืชคลุมดินร่วมในกิจกรรมหลักของการจัดงานมหกรรมยางทั่วไทย ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 กันยายน และตั้งปรัชญาของงานว่า...ปลูกยางพันธุ์ใหม่ ใส่ใจซีรูเลี่ยม

งานมหกรรมยางทั่วไทย... 2 ครั้งแรกจัดที่จังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยสถาบันฯ จะแนะนำยางพันธุ์ใหม่ รหัสสถาบันวิจัยยาง 408 (RRIT408) ซึ่งมีประสิทธิภาพการให้ผลผลิตน้ำยางในพื้นที่แห้งแล้งเฉลี่ย 352 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ประมาณ 62%

...อันจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่า 5,000 บาทต่อไร่ต่อปี

นอกจากนั้น.....ยังมีการ แสดงนิทรรศการการผลิตยางพาราแบบครบวงจร อย่างเช่น เทคโนโลยีการผลิตยาง การจัดการสวนยาง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การกรีดยาง ตลาดกลางยางพาราและตลาดกลางไม้ยาง โรคยางพารา คลินิกยางพารา การทำยางแผ่น ยางเครพ การประกวดสุดยอดฝีมือการกรีดยาง ติดตายาง และนิทรรศการพืชไร่ พืชสวน กับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

อีกทั้งการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยสถาบันฯ จัดสาธิตและแนะนำเทคนิคการผลิตที่นอนฟองน้ำ เบาะรองนั่ง และอาสนะฟองน้ำยางพารา ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่สนใจ เพื่อเป็นช่องทางสร้างอาชีพหลักหรือรายได้เสริม และ ช่วยเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้วย

แล้ว... ผอ.สถาบันวิจัยยาง ก็ทิ้งท้ายว่า “...ที่สำคัญถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของการจัดงานครั้งนี้คือ Calopogonium caeruleum หรือพืชคลุมดินซีรูเลี่ยม ซึ่งเป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติเด่นในการเจริญเติบโตคลุมดินได้ดีแม้ในสภาพร่มเงา มีระบบรากฝอยหนาแน่น สามารถควบคุมวัชพืชระหว่างแถวต้นยางได้อย่างดี...

...ที่สำคัญซีรูเลี่ยม นอกจากจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนแล้ว ยังเป็นพืชที่ มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ไม่แห้งตายในฤดูร้อน จึงช่วยลดความเสี่ยงปัญหาไฟไหม้สวนยางได้...”

เกษตรกร ผู้เข้าร่วม มหกรรมยางทั่วไทย ครั้งที่ 3 จะ ได้รับแจกพันธุ์ “พืชคลุมซีรูเลี่ยม” แบบจัดเต็มและฟรี สนใจติดต่อ สถาบันวิจัยยาง โทร. 0-2579-1576...เวลาราชการ...!!


ดอกสะแบง