ข่าว

วิดีโอ

สึนามิญี่ปุ่น...ไม่กระทบไทย

โดย ดอกสะแบง

ภัยธรรมชาติ....ที่ยิ่งใหญ่ และรุนแรงสุดๆ ในยามนี้ คงไม่มีที่ไหนจะเกินกว่า คลื่นจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น อันสร้างผลกระทบและเสียหายเป็นวงกว้าง

โดยเฉพาะกับ กัมมันตรังสี ที่รั่วไหลสู่สภาพแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจการค้า สินค้าเกษตร และอาหารทั่วโลกได้รับผลกระทบ ด้วย ผู้บริโภคหวั่นในความปลอดภัย...!!

สำหรับบ้านเรา....คุณอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และโฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า...

จาก.....สถานการณ์แผ่นดินไหว และ สึนามิที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่น อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยบางส่วนในระยะสั้น ซึ่งเบื้องต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินสถานการณ์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า...ได้แก่

กลุ่มอาหาร....พบว่า ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าว อาทิ เนื้อสุกร กับ ไก่ปรุงแต่ง ซึ่งมีมูลค่าในปีที่แล้ว

(2553) คิดเป็น 1,700 ล้านบาท และ 23,000 ล้านบาท ตามลำดับ คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้...เพราะเป็นสินค้าบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

.....อีกกลุ่มคือ ข้าว  มันสำปะหลัง และ น้ำตาลดิบ คาดว่าจะ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะถูกนำไป ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ต่างๆ ชาวญี่ปุ่นไม่ได้นำสินค้ากลุ่มนี้ไปบริโภคโดยตรง

และ....กลุ่มกล้วยไม้ คาดการณ์ว่าจะ ได้รับผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ไม่จำเป็น ประกอบกับเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้กล้วยไม้ในเทศกาลหรือกิจกรรมต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ภัยพิบัติขึ้นปริมาณความต้องการใช้ย่อมลดลงไปด้วย...อย่างไรก็ตาม ไทยก็ยังมีตลาดของสหภาพยุโรป และ ฮ่องกง รองรับ กล้วยไม้อยู่อีกจำนวนหนึ่ง

ส่วนของสินค้าอื่นๆ อาทิ ยางพารา อาจชะลอตัวไปบ้างในช่วงนี้ เนื่องจากโรงงานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบ แต่คาดว่าจะส่งผลไม่มากนัก และจะเป็นไปในระยะสั้นเท่านั้น

เพราะ.....ปัจจัยที่แท้จริงของราคายางพาราเกิดจากกระแสของผู้นำเข้ารายใหญ่ คือ ประเทศจีน โดยเบื้องต้นได้มีมาตรการกระตุ้นตลาดไปแล้วจาก ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ ในการที่จะ ชะลอการส่งออก หากราคาต่ำ เกิน

สำหรับ...ความเป็นห่วงของสังคมเรื่องการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี มาทางอาหารหรือสินค้าต่างๆนั้น หากพบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารต้องสงสัย กระทรวงเกษตรฯ จะส่งต่อไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตรวจสอบ ต่อไป เนื่องจากเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ หลัก...จึง ไม่ควรหวาดเกินสถานการณ์...!!!


"ดอกสะแบง"

5 เม.ย. 2554 09:18 5 เม.ย. 2554 09:18 ไทยรัฐ