วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พลอพอลิส"กาวผึ้ง..คุณค่าสูง แปรรูปสมุนไพรใช้อุปโภค-บริโภค

ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้ำผึ้ง...มีการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งอย่างมากมาย และปริมาณการ ซื้อขายน้ำผึ้งในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และ ตุรกี เป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลก...

แม้ว่า ประเทศไทยยังไม่ใช่ผู้ส่งออกรายใหญ่ แต่น้ำผึ้งของบ้านเรานั้น...ถือได้ว่า ตลาดต่างประเทศต้องการมาก เนื่องจากมี คุณค่าทางโภชนาการ มีกลิ่น และ รสชาติพิเศษที่ไม่เหมือนใคร...!!

...แหล่งน้ำผึ้งส่วนใหญ่ ได้มาจาก...ดอกไม้ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ดอกลำไย ลิ้นจี่ เงาะ มะพร้าว ทานตะวัน นุ่น สาบเสือ และ ดอกไม้ป่า...นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้พยายามเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตจาก...ตัวผึ้ง, รังผึ้ง และน้ำผึ้ง...โดยทำเป็น งานวิจัยแล้วต่อยอดให้เกษตรกรได้ผลิตออกมา เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อ “...ทำได้ออกมาแล้ว ขายได้ก็ไม่จน...”

ทาง  รศ.ดร.ภาณุวรรณ  จันทวรรณกูร อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช.บอกว่า ในปัจจุบันมีการนำน้ำผึ้งมาใช้สำหรับผสมอาหารแทนที่สารให้ความหวาน ที่ได้จากการสังเคราะห์ หรือ สกัดจากพืชอื่นๆ อีกทั้งมีการ นำผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น เกสรผึ้ง ไขผึ้ง และ นมผึ้ง มาแปรรูปใช้เป็นส่วนประกอบใน เครื่องสำอาง และ เสริมในอาหาร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “...พลอพอลิส...” หรือ กาวผึ้ง...ได้ชื่อว่าเป็น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้จากผึ้งที่มีคุณค่ามาก เพราะมีคุณสมบัติเป็นยาสมานแผล  และ สามารถรักษาโรคผิวหนังต่างๆได้  ปัจจุบันได้มีการนำ...พลอพอลิส...มาใช้เป็นส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ทางยาเป็นเครื่องอุปโภค–บริโภค...หลายชนิด

...อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง...ในปัจจุบันมีปัญหาถูกรบกวนด้วย ...ไรปรสิตหลายชนิด เช่น Varroa spp., Tropilaelaps spp. และ tracheal mite ซึ่ง การแพร่ระบาดนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรักษารังผึ้ง จากการรุกรานเพิ่มมากขึ้น และ ยังเสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมี ที่ใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง ดังนั้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...มีการ เผยแพร่ความรู้ที่ได้มาสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เพื่อเฝ้าระวัง และ แก้ปัญหาการระบาดของไรปรสิตได้อย่างถูกวิธี...

โดยเฉพาะ...ด้านการพัฒนาแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผึ้ง ที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร หน่วยบริการการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางด้านชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อสุขภาพและความงาม” สำหรับ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการสัมมนาจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยเน้นเพื่อให้เกิดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ผึ้งในต่างประเทศ อีกทั้งเป็น การเพิ่มมูลค่าสินค้า (value added) โดยการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ในการเพิ่มรายได้ และนำไปใช้ใน อุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผึ้งต่อไปในอนาคต ผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกไปดูที่... www.beeprotection.com

 


ไชยรัตน์ ส้มฉุน

28 มิ.ย. 2555 09:48 ไทยรัฐ