ข่าว

เขาใหญ่

น้ำป่าเขาใหญ่ทะลัก ไหลท่วมด้านล่าง หลายพื้นที่ต้องเร่งหนีน้ำ