ทางสองแพร่งเยอรมนี เสรีภาพวัคซีน และโควิด-19 ระลอก 4

ข่าว

  ทางสองแพร่งเยอรมนี เสรีภาพวัคซีน และโควิด-19 ระลอก 4

  ไทยรัฐออนไลน์

  27 พ.ย. 2564 05:30 น.

  สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศเยอรมนี?

  จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม : 100,796 ศพ
  จำนวนผู้ติดเชื้อ : อาการป่วยไม่รุนแรง 742,881 คน อาการวิกฤติ 4,070 คน
  จำนวนผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตรายวันล่าสุด : ติดเชื้อ 76,132 คน เสียชีวิต 315 ศพ

  *หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 25 พ.ย. 64

  สถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศเยอรมนี?

  มีชาวเยอรมันได้รับวัคซีนรวม 70.20% โดยแยกเป็นจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบสูตร 67.60% จำนวนผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม 2.60% (จำนวนประชากรของประเทศเยอรมนี 83 ล้านคน)

  *หมายเหตุ : วัคซีนที่เยอรมนีอนุมัติให้มีการใช้ในกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย 1. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, 2. โมเดอร์นา, 3. แอสตราเซเนกา, 4.ไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค (ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 25 พ.ย. 64)

  อะไรคือเบื้องหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งใหญ่ในเยอรมนี?

  การเมืองกลัวเสียคะแนนนิยม

  เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงระหว่างการหาเสียงก่อนหน้านี้ เกือบทุกพรรคการเมืองของเยอรมนี ล้วนแล้วแต่ให้คำมั่นว่า "การฉีดวัคซีนจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ" อีกทั้งความพยายามของรัฐบาลในเวลานั้น ก็เต็มไปด้วยความ "แผ่วเบา" ในแง่ของการใช้มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดที่อาจจะไปกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเนื่องจากเกรงว่า "จะเสียคะแนนนิยม" นั่นเอง

  กลุ่มชาวเยอรมันที่ยังไม่ยินยอมฉีดวัคซีน?

  เยนส์ ชพาห์น (Jens Spahn) รัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนี เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีชาวเยอรมันจำนวนมากถึง 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรที่ยังไม่ยินยอมไปฉีดวัคซีน นอกจากนี้ จากผลการศึกษาล่าสุดพบว่า มากถึง 65% ของกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีน ยืนยันว่า ไม่มีแผนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆ ขึ้นก็ตาม

  "ในช่วงปลายฤดูหนาวนี้ เกือบทุกคนในประเทศเยอรมนี ถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้ว ก็หายป่วย หรือไม่ก็เสียชีวิต!"

  รัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 4 ในประเทศที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการแพร่ระบาดของสายพันธ์ุเดลตา ทั้งๆ ที่เยอรมนี "ไม่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนวัคซีน" ทั้งในกรณีฉีดครบสูตร หรือใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นก็ตาม

  โดยจนถึงสิ้นปีนี้ มีรายงานว่า เยอรมนีมีวัคซีนต้านโควิด-19 คงคลัง "มากกว่า 50 ล้านโดส" โดยแบ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอนเทคประมาณ 24 ล้านโดส และวัคซีนโมเดอร์นาอีกประมาณ 26 ล้านโดส

  ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 ที่ผ่านมาที่ประชุมผู้แทนจาก 16 รัฐของเยอรมนี จึงเห็นพ้องต้องกันว่า "ควรมีการบังคับฉีดวัคซีนกับบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกคน" โดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังพยายามเรียกร้องให้ "รัฐบาลกลาง" ขยายการใช้กฎหมาย เพื่อบังคับให้มีการฉีดวัคซีนกับประชาชนด้วย!

  ความเห็นต่างระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคล และการบังคับฉีดวัคซีน?

  ผลสำรวจความคิดเห็นของ "DER SPIEGEL" สื่อชื่อดังของเยอรมนี ในประเด็นการใช้กฎหมายบังคับฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย. 64 ระบุว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 7,500 คน ในจำนวนนี้มากถึง 72% สนับสนุนกฎหมายบังคับฉีดวัคซีน ในขณะที่มีเพียง 20% คัดค้าน

  อย่างไรก็ดีในกลุ่มอายุ 18-29 ปี พบว่า แรงสนับสนุนและคัดค้านยังคงก้ำกึ่งที่ประมาณ 50% ซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มอายุ 65 ขึ้นไป ที่สนับสนุนการบังคับฉีดวัคซีนถึง 87%

  เหตุผลและความจำเป็น?

  "เราต้องมุ่งหน้าไปสู่ภาระผูกพันเรื่องการฉีดวัคซีน ด้วยเหตุนี้หากไร้ซึ่งการบังคับเรื่องการฉีดวัคซีนในแง่ของการปฏิบัติ เราจะไม่มีทางบรรลุอัตราการฉีดที่จำเป็นได้"

  คาร์ล เลาเทอร์บาค (Karl Lauterbach) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของพรรคสังคมนิยมเพื่อประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี หรือ SPD

  ยังไม่จำเป็น

  "การแพร่ระบาดระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นเหตุฉุกเฉินระดับชาติ อย่างไรก็ดีหากได้ทดลองทำทุกอย่างแล้ว การใช้กฎหมายบังคับฉีดวัคซีนอาจเป็นทางเลือกสุดท้าย"

  โลธาร์ วีเลอร์ (Lothar Wieler) สถาบันโรเบิร์ต คอช (Robert Koch Institute) สถาบันควบคุมและป้องกันโรคระบาดชื่อดังของเยอรมนี

  ข้อโต้แย้งในแง่กฎหมาย?

  คัดค้าน

  "ข้อกำหนดต่างๆ ในกฎหมายบังคับฉีดวัคซีนมีแนวโน้มที่จะขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพส่วนบุคคลอย่างรุนแรง"

  ธอร์สเตน ไฟร (Thorsten Frei) แกนนำกลุ่ม Die Union (พันธมิตรระหว่างพรรคสหภาพคริสเตียนเพื่อประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี (Christiche Demokratische Union) หรือ CDU และ พรรคสหภาพสังคมนิยมคริสเตียนแห่งนครรัฐบาวาเรีย (Christlich-Soziale Union in Bavaria) หรือ CSU ใน สภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนี (Bundestag)

  สนับสนุน

  "การบังคับฉีดวัคซีน ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังเป็นถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับพวกเรา ในการเอาชนะเพื่อนำเสรีภาพกลับคืนมา"

  มาร์คุส เซอเดอร์ (Markus Soder) ประธานมุขมนตรีรัฐบาวาเรีย (Bavaria)

  "กฎหมายบังคับฉีดวัคซีนไม่น่าขัดต่อบทบัญญัติพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเสรีภาพของแต่ละบุคคลจะสิ้นสุดลงเมื่อเป็นอันตรายต่อเสรีภาพและสุขภาพของผู้อื่น และควรจะมีผลบังคับใช้ทันที หากการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโดยสมัครใจล้มเหลว"

  ฟรานซ์ ไมเออร์ (Franz Mayer) ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์

  รัฐศาสตร์

  สนับสนุน

  "ควรมีการบังคับให้ฉีดวัคซีนสำหรับคนบางกลุ่ม นั่นเป็นเพราะการฉีดวัคซีนเป็นทางออกของการระบาดครั้งใหญ่นี้"

  โอลาฟ ชอลซ์ (Olaf Scholz) ว่าที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีคนใหม่

  คัดค้าน

  "การใช้กฎหมายบังคับฉีดวัคซีน มิใช่เพียงคำถามในแง่มุมของกฎหมาย แต่ยังเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง พลเมืองและรัฐ นอกจากนี้ หากมีการกำหนดบทลงโทษที่อาจเป็นค่าปรับ มันจะไม่ทำให้เกิดคำถามในหมู่ประชาชนหรือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างคนจนและคนรวยหรือไม่?"

  เยนส์ ชพาห์น (Jens Spahn) รัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนี

  อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว "คุณ" คิดเห็นอย่างไร?

  ระหว่าง "เสรีภาพและสุขภาพส่วนบุคคล กับเสรีภาพและสุขภาพของคนในสังคม?"

  ข่าวน่าสนใจ:

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  คนแห่ซื้อ "กงเต๊กวัคซีนโควิด-19" หวังนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
  02:00

  คนแห่ซื้อ "กงเต๊กวัคซีนโควิด-19" หวังนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เยอรมนีวัคซีนโควิด-19ฉีดวัคซีนโควิด-19รายงานพิเศษทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 18:10 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์