ยาเม็ดต้านโควิด-19 แพกซ์โลวิด VS โมลนูพิราเวียร์ ความหวัง หรือแค่ชิงนำการทำตลาด

ข่าว

  ยาเม็ดต้านโควิด-19 Paxlovid VS Molnupiravir ความหวัง หรือแค่ชิงนำการทำตลาด


  Scroll Down
  • Molnupiravir
  • Paxlovid
  • Merck&Co Inc.
  • Pfizer Inc.
  Molnupiravir

  โมลนูพิราเวียร์ ยาต้านโควิด-19 แบบเม็ดชนิดแรกที่เปิดตัวต่อชาวโลก

  ผลิตโดยบริษัท เมอร์คแอนด์โค อิงค์ (Merck&Co Inc.) ผู้ผลิตเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ชื่อดังระดับโลก

  Paxlovid

  แพกซ์โลวิด ยาต้านโควิด-19 ชนิดเม็ดของบริษัท ไฟเซอร์ อิงค์ (Pfizer Inc.)

  หนึ่งในผู้นำตลาดวัคซีนต้านโควิด-19 ณ ปัจจุบัน

  Merck&Co Inc.

  รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2021 รายได้ของบริษัทสูงถึง 13,154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี

  โดยมีปัจจัยบวกมาจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง, วัคซีนกลุ่มโรคต่างๆ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มการรักษาสัตว์

  Pfizer Inc.

  รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2021 รายได้ของบริษัทสูงถึง 24,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 130% เมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี

  โดยในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการขายวัคซีนต้านโควิด-19 เพียงอย่างเดียวถึง 14,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  ประสิทธิภาพยาเม็ดต้านโควิด-19


  Scroll Down
  • ประสิทธิภาพโมลนูพิราเวียร์
  • ประสิทธิภาพแพกซ์โลวิด
  • การกินยาโมลนูพิราเวียร์
  • การกินยาแพกซ์โลวิด
  • การทำงานของโมลนูพิราเวียร์
  • การทำงานของแพกซ์โลวิด
  • ผลข้างเคียงโมลนูพิราเวียร์
  • ผลข้างเคียงแพกซ์โลวิด
  • เป้าหมายการใช้โมลนูพิราเวียร์
  • เป้าหมายการใช้แพกซ์โลวิด
  ประสิทธิภาพโมลนูพิราเวียร์

  1 ต.ค. บริษัท เมอร์ค เปิดเผยว่า จากผลการทดลองแบบสุ่ม ระยะที่ 3 (MOVe-OUT Trial) ในกลุ่มผู้ป่วยอาการเล็กน้อย-ปานกลาง อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคร่วม ซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 775 คน (ครึ่งหนึ่งได้รับยาหลอก)

  พบว่า สามารถลดความเสี่ยงการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการเสียชีวิตได้ประมาณ​ 50% ในกรณีได้รับยาภายใน 5 วัน หลังมีอาการ โดยมีเพียง 7.3% ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังได้รับยา และไม่มีผู้เสียชีวิต

  ประสิทธิภาพแพกซ์โลวิด

  6 พ.ย. บริษัทไฟเซอร์ ออกแถลงการณ์ว่า จากการทดลอง EPIC-HR (การประเมินการยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ซึ่งจะทำให้ไวรัสขยายตัวในเซลล์มนุษย์ไม่ได้ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง) ระยะที่ 2 ในกลุ่มอาสาสมัครมากกว่า 1,200 คน (ครึ่งหนึ่งได้รับยาหลอก) โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยและมีโรคร่วม

  พบว่า สามารถลดความเสี่ยงในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการเสียชีวิตได้ประมาณ​ 89% ในกรณีให้ยากับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงภายใน 3 วัน หลังจากเริ่มมีอาการ และประมาณ​ 85% เมื่อให้ยาภายใน 5 วัน และไม่มีผู้เสียชีวิต

  การกินยาโมลนูพิราเวียร์

  ขนาดเม็ดละ 200 มิลลิกรัม ให้ครั้งละ 4 เม็ด 800 มิลลิกรัม 2 ครั้ง (เช้าและค่ำ) รวมวันละ 1,600 มิลลิกรัม ภายในระยะเวลา 5 วัน ทำให้รวมแล้วต้องกินทั้งหมด 40 เม็ดต่อคนต่อครั้งในการรักษา

  การกินยาแพกซ์โลวิด

  ยาเม็ดแพกซ์โลวิด ต้องใช้คู่กับ ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสรุ่นเก่า เพื่อร่วมกันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส โดยจะต้องกินแพกซ์โลวิด 2 เม็ด ร่วมกับ ยาริโทนาเวียร์ 1 เม็ดต่อมื้อ วันละ 2 ครั้ง (เช้าและค่ำ) เป็นเวลา 5 วัน ทำให้ต่อคนจะต้องกินยาแพกซ์โลวิด 20 เม็ด และยาริโทนาเวียร์อีก 10 เม็ด รวมกันเป็น 30 เม็ดต่อคนต่อครั้งในการรักษา

  การทำงานของโมลนูพิราเวียร์

  โมลนูพิราเวียร์ถูกออกแบบมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัส จนทำให้ไม่สามารถขยายตัวในเซลล์มนุษย์ได้อีกต่อไป

  การทำงานของแพกซ์โลวิด

  แพกซ์โลวิด อยู่ในกลุ่ม Protease Inhibitors หรือการยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ซึ่งจะทำให้ไวรัสขยายตัวในเซลล์มนุษย์ไม่ได้

  ผลข้างเคียงโมลนูพิราเวียร์

  รายงานของบริษัทเมอร์ค ระบุว่า เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดสอบประมาณ 12% หลังได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ เปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับยาหลอก 11%

  ผลข้างเคียงแพกซ์โลวิด

  ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในรายละเอียดที่ชัดเจนมากนักในเรื่องนี้ แต่บริษัทไฟเซอร์ระบุในผลการทดลองว่า ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดสอบ 20% พบอาการไม่พึงประสงค์ แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง อย่างไรก็ดีพบว่า 1.7% ของผู้เข้าร่วมผลการทดสอบเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เปรียบเทียบผู้ที่ได้ยาหลอก 6.6%

  เป้าหมายการใช้โมลนูพิราเวียร์

  สหราชอาณาจักร ประกาศว่า จะนำ “ยาโมลนูพิราเวียร์” ไปใช้กับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงจากโรคร่วม ที่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

  เป้าหมายการใช้แพกซ์โลวิด

  แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากรัฐบาลของประเทศใดๆ (สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ย.) แต่นักวิเคราะห์เชื่อมั่นว่า จากรายงานผลการทดลองที่มีการประกาศออกมา คาดว่า แพกซ์โลวิด จะถูกนำไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเดียวกันกับ “ยาโมลนูพิราเวียร์”

  การแข่งขันเพื่อทำตลาดยาเม็ดต้านโควิด-19


  Scroll Down
  • การรับรองโมลนูพิราเวียร์
  • การรับรองแพกซ์โลวิด
  • ราคาโมลนูพิราเวียร์
  • ราคาแพกซ์โลวิด
  • กำลังการผลิตโมลนูพิราเวียร์
  • กำลังการผลิตแพกซ์โลวิด
  • ข้อสังเกต
  การรับรองโมลนูพิราเวียร์

  5 พ.ย. สหราชอาณาจักร กลายเป็นประเทศแรกในโลก ที่อนุมัติให้มีการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนองค์กรยายุโรป หรือ EMA นั้น บริษัทเมอร์ค ได้ยื่นผลการทดลองเพื่อประกอบการพิจารณาไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ต.ค.

  แต่ที่สำคัญคือ ในวันที่ 30 พ.ย. ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ FDA มีนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะมีการอนุมัติให้ใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ จะถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของบริษัทเมอร์คเหนือบริษัทไฟเซอร์ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ที่ให้ความสนใจและเริ่มติดต่อเพื่อทำการสั่งซื้อแล้ว ถึงแม้ว่าผลการทดลองจะยังไม่มีการถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ชั้นนำใดๆ (สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ย.) รวมถึง ก่อนหน้ายังต้องยุติการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง หลังยาโมลนูพิราเวียร์ให้ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังก็ตาม

  การรับรองแพกซ์โลวิด

  เพียงวันเดียวหลังสหราชอาณาจักรอนุมัติใช้ ยาโมลนูพิราเวียร์ ในกรณีฉุกเฉิน บริษัทไฟเซอร์ รีบร้อนประกาศความก้าวหน้าเรื่องประสิทธิภาพของ “ยาแพกซ์โลวิด” ซึ่งตามหน้ากระดาษมีประสิทธิภาพเหนือกว่า “ยาโมลนูพิราเวียร์” ทันที พร้อมกับยืนยันจะเร่งดำเนินการส่งผลการทดลองไปให้ FDA ได้พิจารณาในเร็วๆ นี้

  ขณะเดียวกัน อัลเบิร์ต บูร์ลา CEO ไฟเซอร์ ยังอ้างว่า ได้ติดต่อกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมกว่า 90 ประเทศ ในเรื่องสัญญาการจัดซื้ออีกด้วย ถึงแม้จะถูกตั้งข้อสังเกตว่า รายงานผลการทดลองดังกล่าวที่บริษัทนำออกมาเปิดเผย ยังไม่ได้มีการถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ชั้นนำใดๆ ก็ตาม (สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ย.)

  ราคาโมลนูพิราเวียร์

  บริษัทเมอร์ค มีสัญญาในการจัดหายา 1.7 ล้านชุด ให้กับสหรัฐอเมริกา มูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นั่นจึงเท่ากับว่า ราคายาโมลนูพิราเวียร์ ต่อ 1 คอร์สการรักษา (40 เม็ด) จึงน่าจะอยู่ที่ประมาณ 700 ดอลลาร์สหรัฐ

  อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า สหราชอาณาจักรซึ่งได้ทำสัญญาจัดซื้อ ยาโมลนูพิราเวียร์ หรือ Lavgevrio ชื่อสำหรับทำตลาดในสหราชอาณาจักร จำนวน 480,000 ชุด กลับยังไม่ได้มีการเปิดเผย “ราคา” ในการจัดซื้อต่อสาธารณชนแต่อย่างใด

  ราคาแพกซ์โลวิด

  บริษัทไฟเซอร์ ยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนถึง “ราคา” ของ แพกซ์โลวิด แต่บรรดานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า ต่อ 1 คอร์สในการรักษา (30 เม็ด) ราคาของแพกซ์โลวิด น่าจะใกล้เคียงกับ โมลนูพิราเวียร์ คือ ประมาณ 700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย

  กำลังการผลิตโมลนูพิราเวียร์

  บริษัทเมอร์ค คาดว่าน่าจะสามารถผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ ได้อย่างน้อย 10 ล้านชุด ภายในสิ้นปีนี้ (2021) และคาดว่าน่าจะสามารถผลิตได้อีกอย่างน้อย 20 ล้านชุด ภายในปี 2022

  กำลังการผลิตแพกซ์โลวิด

  บริษัทไฟเซอร์ คาดว่าน่าจะสามารถผลิตยา แพกซ์โลวิด ได้อย่างน้อย 180,000 ชุด ภายในสิ้นปีนี้ (2021) และวางแผนจะผลิตให้ได้อย่างน้อย 50 ล้านชุด ภายในปี 2022

  ข้อสังเกต

  ที่ผ่านมามีความพยายามผลิตยาเม็ดสำหรับการต่อสู้กับโควิด-19 มาโดยตลอด หรือแม้แต่การทดลองทางคลินิกที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO

  ซึ่งได้มีการนำ ยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir) ยาโลพินาเวียร์ (Lopinavir) และ อินเตอร์เฟอรอนเบตา (Interferon beta) มาทำการทดลอง กลับให้ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง โดยในครั้งนั้น WHO สรุปว่า ยาทั้ง 4 ชนิด ให้ผลลัพธ์เพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่มีเลย กับอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

  ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน

  กราฟิก : Pradit Phulsarikij

  ข่าวน่าสนใจ:

  [1] ทำความรู้จัก วัคซีนโนวาแวกซ์ อีกหนึ่งความหวังสู้โควิด-19 : https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2235010 [2] วัคซีนสูตรไขว้ ทางเลือกสหรัฐฯ หยุดโควิด-19 ลามในฤดูหนาว : https://www.thairath.co.th/scoop/world/2227510 [3] เมื่อ "สหราชอาณาจักร" ไม่สะท้านโควิด-19 แม้เหมันต์ใกล้มาเยือน : https://www.thairath.co.th/scoop/world/2225467

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 05:12 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์