สนามพระ 02/07/60

ข่าว

สนามพระ 02/07/60

สีกาอ่าง

  2 ก.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  เหรียญหลวงพ่อพระมงคลบพิตร เนื้อเงิน รุ่นแรก ๒๔๖๐ ของเด่น อยุธยา.

  ธรรมะสนามพระวิภาวดี วันนี้ อัญเชิญมาจาก สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้ว เพราะเข้ากับสถานการณ์บ้านเมือง ที่คนกำลังเดือดร้อน ทั้งการทำมาหากิน ความเป็นอยู่ ความคิด การกระทำ ที่ปั่นป่วน คิดผิดเพี้ยนไปกันใหญ่.....

  ท่านรับสั่งว่า “ไม่ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากอย่างไร ให้มั่นใจว่าจะคลี่คลายได้ เมื่อจิตใจสงบเยือกเย็นเท่านั้น ใจที่เร่าร้อนย่อมไม่ปลอดโปร่ง ไม่อาจคิดอะไรได้ และไม่ช่วยให้ร้ายกลายเป็นดีได้” ก็คือ ต้องใจเย็นๆนะโยม.....

  พระลือโขง ซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดกู่เหล็ก ลำพูน ของ พรรค คูวิบูลย์ศิลป์.
  พระลือโขง ซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดกู่เหล็ก ลำพูน ของ พรรค คูวิบูลย์ศิลป์.

  ต่อเข้า สนามพระวิภาวดี เวทีพระยอดนิยมที่อยู่ยงคงกระพันมา ๒๐ ปีเข้านี่แล้ว องค์แรกคือ พระฤๅขง หรือ ฤๅโขง หรือ ลือโขง ซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดกู่เหล็ก อ.เมือง ลำพูน ซึ่งเป็นวัดร้างทางทิศตะวันออก.....

  ค้นพบพระพิมพ์ศิลปะพุกามผสมหริภุญไชยนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เรียกตามลักษณะพิมพ์พระและการเปรียบเทียบพุทธศิลป์กับพระพิมพ์สกุลลำพูน ว่า พระฤาขง.....

  “ขง” เป็นภาษาพม่า หมายถึงขอบซุ้ม ที่มีลักษณะอย่างซุ้มรอบธรรมสิคาสถูป ที่พระเจ้าอลองสิทธิ์ธู สร้างไว้ในเมืองพุกาม เมื่อปี พ.ศ.๑๗๓๙.....

  ส่วนที่เรียกว่า พระฤา ก็น่าจะเพราะมีความเชื่อว่า เป็นพระที่ “ฤๅษี” สร้าง ก็ฟังมีเหตุผล ส่วนจะเรียกอย่างไร ก็เอาที่สบายใจแล้วกัน.....

  ลักษณะเป็นองค์พระนั่งปางมารวิชัยขัดเพชร บนอาสนะ เหนือฐานบัวคว่ำ-หงายอยู่ภาย ในซุ้มเรือนแก้ว มีเส้นประกายรัศมีบนสุด เป็นลวดลายใบระกา ๒ ชั้น ด้านข้างมีเส้นศิลป์เป็นประภามณฑล ซึ่งถือเป็น พระสกุลลำพูนชนิดเดียว ที่มี พุทธศิลป์เป็นองค์พระนั่งในซุ้มเรือนแก้ว อย่างอลังการ ที่เผยแพร่มากับพระพุทธศาสนานิกายคามวาสีจากเมืองพุกามสู่เมืองหริภุญไชย.....

  ถือได้เป็นพระสกุลลำพูนที่มีพุทธศิลป์สวยงามสูงสุด แต่ด้วยจำนวนพระมีน้อยมาก (ส่วนใหญ่ชำรุด) ทำให้ ความนิยมสูงไม่แพ้พระรอด ส่วนราคาเป็นรอง แต่สำหรับพระแท้องค์งามๆ สภาพสมบูรณ์ระดับแชมป์ที่มีปรากฏในวงการ อย่างองค์นี้ของ เสี่ยพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ ที่มีความคมชัดของพระพักตร์โดดเด่นเป็นที่สุด ประเมินได้ว่า ๗–๑๐ ล้าน จบตรงไหนใช่ตรงนั้น.....

  ตามมาด้วย เหรียญหลวงพ่อพระมงคลบพิตร เนื้อเงิน รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐ สร้างโดย พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เตชะคุปต์) ครั้งดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา เพื่อหารายได้บูรณะองค์หลวงพ่อส่วนพระเมาลีที่สูญหายและพระกรข้างขวาที่ชำรุด.....

  เนื้อเหรียญ เป็นเงินกับทองแดง จัดเป็น ๑ ใน ๕ เหรียญพระพุทธชุดเบญจภาคี ที่ประกอบด้วย ๑.เหรียญหลวงพ่อโสธร ๒.เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ๓.เหรียญหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๔.เหรียญหลวงพ่อพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร ๕.เหรียญหลวงพ่อ วัดบ้านแหลม จัดพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ รวมพระเกจิเมืองกรุงเก่า อาทิ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ หลวงพ่อฉาย วัดพนัญเชิง หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง ฯลฯ .....

  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แม่ไม้การพิจารณาอยู่ที่ความคมชัดของเส้นสายลายศิลป์ กับขอบเหรียญเป็นสันเรียบเนียนไร้ริ้วรอยหูเชื่อม ราคาค่าความนิยม เนื้อทองแดง หลักหมื่นปลายขึ้นหลักแสน--เนื้อเงินสวยกริ๊บ ประมาณเหรียญนี้ของ เสี่ยเด่น อยุธยา หลักแสนปลาย ขึ้นหลักล้าน.....

  เมื่อศึกษาประวัติท่านผู้สร้าง ส่วนตัวข้าพเจ้าขอบอกว่าทำให้เหรียญรุ่นนี้น่าสนใจเวรี่มาก.....

  เพราะ พระยาโบราณฯ เป็นผู้รักและรอบรู้โบราณคดีและพงศาวดาร เพราะพอขึ้นไปรับราชการอยู่ที่พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ยังเป็น หลวงอนุรักษ์ภูเบศร ก็เที่ยวบุกป่า ค้นหาโบราณสถาน ได้พบโบราณวัตถุสถานที่ผู้อื่นยังไม่เคยเห็นมากมาย .....

  ความทราบถึง พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโปรดโบราณคดี และใส่พระทัยในเรื่องโบราณคดีกรุงศรีอยุธยามาก ก็โปรดให้ พระยาโบราณฯ ถากถางนำทางเสด็จไปทอดพระเนตรโบราณสถาน เนืองๆ.....

  การจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ จึงเป็นผลงานของผู้รอบรู้อย่างแท้จริง จึงย่อมพิถีพิถันทั้งเนื้อหา พิธีกรรม ทำให้มีคุณค่ามาก และยังเป็นผู้ฝักใฝ่ทำนุบำรุงพระศาสนา รับเป็นมัคนายกวัดสุวรรณดาราราม วัดมณฑป วัดพุทไธสวรรย์ และบริจาคทรัพย์ปฏิสังขรณ์วัดยี่ส่าย และวัดศรีสุดาราม ในคลองบางกอกน้อย.....

  ดังนั้น เมื่อ พระยาโบราณฯ คิดจัดสร้างวัตถุมงคล จึงได้รับความร่วมมือจากทุกวัด--แล้วจะไม่ดีไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไง .....

  พระพุทธชินราช ใบเสมา พิมพ์กลางใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ ของ ตรี บางแค.
  พระพุทธชินราช ใบเสมา พิมพ์กลางใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ ของ ตรี บางแค.

  ถัดไปเป็น พระพุทธชินราช ใบเสมา พิมพ์กลางใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก พระกรุพระเก่าพุทธศิลป์สมัยอู่ทอง ที่แต่ก่อนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สายปกครองนิยมมาก เพราะมีประสบการณ์ให้เชื่อว่ามีอานุภาพทางเสริมบารมีอำนาจ ให้ผู้มีใช้บูชามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน แบบล้ำหน้าเพื่อนร่วมรุ่น ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งปรู๊ดปร๊าด จนเจ้านายกลายเป็นลูกน้องก็เยอะ.....

  แรกค้นพบนิยมแสวงหาเฉพาะ พิมพ์ใหญ่ ถึงปัจจุบัน พิมพ์พระ ก็ยังสำคัญเหมือนเดิม แต่หายาก ราคาสูงสุดสอย จึงหันมาหา พระพิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก ที่สร้างพร้อมกัน พิธีเดียวกัน เนื้อเดียวกัน จึงมีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทุกประการ.....

  ทำให้ราคาพลอยยกระดับสูงขึ้น ไล่หลังไปติดๆ ยิ่งเป็นองค์สวยสภาพเยี่ยมเดิมๆ สนิมตีนกาจับดำทั่วอย่างองค์นี้ของ เสี่ยตรี บางแค ฟังว่าราคาแซงขึ้นหน้า พิมพ์ใหญ่ องค์ช้ำๆแล้ว.....

  เหรียญหล่อพระพุทธ ปางอุ้มบาตร วัดราชบพิธฯ.
  เหรียญหล่อพระพุทธ ปางอุ้มบาตร วัดราชบพิธฯ.

  ตามมาด้วย เหรียญหล่อพระพุทธ ปางอุ้มบาตร วัดราชบพิธฯ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (ม.จ.ภุชงค์) ลักษณะเป็นเหรียญเทหล่อเนื้อโลหะผสม แบบขันลงหิน ขนาดเล็ก ด้านหน้าเป็นองค์พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ห่มคลุม อยู่ภายในกรอบซุ้ม ๒ ชั้น.....

  ด้านหลังเรียบ เป็นพระประจำวันพุธกลางวัน อานุภาพเสริมดวงชาตาให้รุ่งเรือง สมบูรณ์พูนสุข ได้รับความนิยมสูง ราคาหลักหมื่นปลายถึงหลักแสน จัดเป็น ๑ ในเหรียญชุดจิ๋วแต่แจ๋ว ท่ีขาดไม่ได้.....

  ทรงผนวชสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดพระแก้ว มี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (ขณะทรงดำรงพระยศกรมหมื่น) เป็นพระอุปัชฌาย์ อยู่ที่วัดราชบพิธฯ จนพระชนมายุครบอุปสมบท จึงทรงอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มี สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ) วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์.....

  พระร่วงยืน ปางประทานพร เนื้อชินผิวปรอท.
  พระร่วงยืน ปางประทานพร เนื้อชินผิวปรอท.

  ต่อด้วยพระร่วงยืน ปางประทานพร เนื้อชินผิวปรอท กรุถ้ำมหาเถร ลพบุรี ค้นพบราวปี พ.ศ.๒๕๑๐ ลักษณะเป็นพระร่วงยืนปางประทานพร ศิลปะลพบุรีคล้ายพระร่วงหลังลายผ้า กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี แต่ศิลปะด้อยกว่า.....

  ด้านหลังเป็นลายผ้า มีอานุภาพเสริมบารมีหนุนความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาด คงกระพัน ราคาเล่นหาองค์งามๆสภาพเดิมๆอย่างองค์นี้อยู่ที่หลักหมื่นปลาย ก็น่าใช้บูชา.....

  วันนี้เหรียญยึดสัมปทานไป เพราะถัดไปคือ เหรียญครูบาศรีวิชัย เนื้อเงินลงยา พ.ศ. ๒๔๘๒ วัดบ้านปาง ลำพูน เหรียญหลักยอดนิยมหมายเลข ๑ ของเมืองเหนือ ที่สร้างพร้อมเหรียญ รูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ๒ ชาย ๓ ชาย สีลงยา ๓ สี แดง ขาว น้ำเงิน.....

  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ ครูบาศรีวิชัย เนื้อเงินลงยา ๒๔๘๒.
  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ ครูบาศรีวิชัย เนื้อเงินลงยา ๒๔๘๒.

  นำเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งประวัติศาสตร์วัดราชบพิธฯ พร้อม เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง ชินวรสิริวัฒน์ โดยนิมนต์พระเถระเรืองเวทย์วิทยาคมร่วมพิธี ๑๐๘ รูป พุทธคุณดีรอบด้าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านหน้าเป็นรูปองค์หลวงพ่อครูบาศรีวิชัยครึ่งองค์มีอักษรบอกชื่อเหนือปี พ.ศ.สร้าง ด้านหลัง เป็นยันต์ ๕ มีอักขระคาถากำกับด้านล่าง ๔ แถว ราคาค่าความนิยม หลักแสน.....

  พระกริ่งชินบัญชร ก้นทองแดง ๒๕๑๗ หลวงปู่ทิม ของหมู เมืองกาญจน์.
  พระกริ่งชินบัญชร ก้นทองแดง ๒๕๑๗ หลวงปู่ทิม ของหมู เมืองกาญจน์.

  อีกสำนัก เป็น พระกริ่งชินบัญชร ก้นทองแดง พ.ศ.๒๕๑๗ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย ระยอง “พระกริ่ง” ยุคหลังสกุลนี้สร้างชื่อขึ้นชั้นเป็นพระกริ่งยอดนิยมราคาหลักแสนเทียบเคียงพระกริ่งยอดนิยมยุคเก่าได้แบบเนียนๆ.....

  เรียกได้ว่าเป็นพระกริ่งของพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีผู้แสวงหาตลอดเวลา เพราะความศรัทธาในองค์พระผู้สร้าง ซึ่งมีวัตรปฏิบัติเป็นพระแท้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่เคารพเลื่อมใส มีความเมตตาสูง สมัยท่านมีชีวิตอยู่ ที่วัดท่านเป็นจุดหมายปลายทางที่พึ่งทางใจของสาธุชนนับร้อยนับพัน ที่บ้างเดินทางไปฟังธรรม รับน้ำมนต์ บ้างไปหาวัตถุมงคล ซึ่งสร้างกี่รุ่นก็ไม่พอ.....

  เพราะมีกฎกติกาการจัดสร้างพิธีกรรม ชัดเจนโปร่งใส จำนวนสร้างเท่าใด? รายได้ไปทำอะไร? อย่างพระกริ่งรุ่นนี้ที่มีหมายเลข โค้ดตอกกำกับไว้ชัดเจน เป็นจุดชี้ชัดพระแท้ ที่พิจารณาได้ไม่ยาก อย่างองค์นี้ของ เสี่ยหมู เมืองกาญจน์.....

  คชสีห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน นครสวรรค์ ของ ดร.หมอ.
  คชสีห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน นครสวรรค์ ของ ดร.หมอ.

  สุดท้ายเป็นเครื่องรางของขลังสำนักดังคือ คชสีห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน นครสวรรค์ เจ้าตำรับวิชาสร้างเครื่องรางรูปสัตว์ สิงห์ คชสีห์ แกะจากเขี้ยวเสือ งาช้าง.....

  ร่ำลือจน หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ยังมาเรียนวิชานี้ไปจากท่าน เครื่องรางรูปสัตว์ของ หลวงพ่อเฮง จะเป็นฝีมือแกะของช่างชั้นเยี่ยมทุกแบบ ทุกตัวมีลีลาท่วงท่าทางศิลปะชั้นสูงที่งดงาม.....

  และมีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ครบเครื่องทั้งมหาอำนาจ เมตตามหานิยม มหาโชค มหาลาภ แคล้วคลาด คง– กระพันชาตรี มีประสบการณ์ เลื่องลือแบบ “เชื่อขนมกินได้”.....

  ผู้นิยมที่รู้ลึกบอกว่า คชสีห์ ที่สำคัญมี ๒ ลักษณะคือ ๑.มีงวงมีงา จะมีอานุภาพโดดเด่นด้านมหาอำนาจ ๒.มีลักษณะปากแบนๆ แบบที่เรียกว่า “ปากเป็ด” อย่างตัวนี้ของ ดร.หมอ ที่ถือเป็น ตัวครู มีภาพโชว์ในตำราเครื่องรางหลักๆเกือบทุกเล่ม จะมีอานุภาพมากด้านโชคลาภ ทำมาค้าขาย นักสะสมจึงนิยมหาทั้งสองแบบไว้ใช้บูชาคู่กัน.....

  อีกเรื่องสำคัญในการพิจารณาคือ เครื่องรางของท่านทุกชิ้น มีลีลาที่สัมผัสได้ ดั่งมีชีวิต และที่เป็นเคล็ดลับของความศักดิ์สิทธิ์ คือ งาช้าง ที่ท่านใช้ จะเลือกเฉพาะที่เป็น งากำจัด คือ งาช้างตกมัน ที่งุ่นง่านเจออะไรก็พุ่งชาร์จ จนงาแทงเสียบ ติดอยู่กับต้นไม้ กับ งากำจาย คือ ช้างที่ต่อสู้กัน จนงาแตกหักทิ้งอยู่ในป่า ซึ่งตามตำรับวิชาอาคมถือว่ามีความ ศักดิ์สิทธิ์ในตัว มีอาถรรพณ์ เพราะมีที่มาไม่ธรรมดาและยากจะเจอ.....

  เอ้า ถึงเวลาบอกลาอีกแล้ว วันนี้มีเรื่องปิดท้าย ของ “ลุงสมัย” ข้าราชการเกษียณ วัย ๖๓ ขวบ ซึ่งตอนหนุ่มๆถูกพ่อแม่หาเมียให้แบบโบราณที่เรียกว่า วิธีคลุมถุงชน ซึ่งเดี๋ยวนี้แทบไม่รู้จักกันแล้ว.....

  ก็แต่งงานตอนอายุ ๓๐ โดยพ่อตารับไหว้ด้วยสร้อยคอทองคำ พร้อมพระเลี่ยมทอง โดยให้ “ลุงสมัย” สาบานว่าจะดูแลรักเมียด้วยความอดทน มีเรื่องหนักหนา ก็ให้เอาทางพระเข้าข่ม ให้นึกถึงพระองค์นี้ไว้.....

  ก็อยู่กินกันมาอย่างสะบักสะบอม เพราะเมียที่ตัวใหญ่กว่า มีนิสัยก้าวร้าว หาเรื่องทะเลาะทุบตี ลุงสมัย แบบเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอดมา หลายครั้งถึงเลือดตกยางออก ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ตักเตือน แต่ไม่อยาก แจ้งตำรวจ เพราะกลัวเมียถูกจับ.....

  บ่อยเข้าผู้ใหญ่บ้านก็สงสาร กระซิบบอก ทำไมเอ็งกลัวเมียนักวะ ไม่สวนกลับมั่ง เป็นผู้ชายซะเปล่า แบบนี้ก็เคยตัวแย่ ลุงสมัย ตอบว่าเพราะเคยสาบานกับพระต่อหน้าพ่อตาไว้ เลยไม่อยากทำ ผู้ใหญ่บ้านจึงว่างั้นเอ็งก็ต้องทนไปตลอดชีวิต แต่ครั้งนี้ ลุงสมัย ทำท่าทางขึงขัง บอกว่า คงไม่ทนถึงตาย เพราะถ้ามันทำอีก ก็จะเอาพระคืนเมีย แล้วกระทืบมัน เพราะข้าจะไม่พึ่งพระแล้ว แต่จะพึ่งธรรมะที่ว่า “อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ”--แปลว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เจ้าค่ะ อามิตตพุทธ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  งานศพไอเดียบรรเจิด จัดงานตามคำสั่งเสียคนตาย
  02:59

  งานศพไอเดียบรรเจิด จัดงานตามคำสั่งเสียคนตาย

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 02:14 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์