ข่าว
100 year

หลักสูตรติวฟรีช่วยแรงงาน-ประชาชน ผลกระทบจากโควิด-19

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 มี.ค. 2563 09:20 น.
SHARE

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้ 80 มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรพิเศษในการพัฒนาทักษะเดิมและสร้างอาชีพใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในสถานประกอบการใหม่ ได้แก่ การพัฒนาด้านภาษา การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในทุกภาคส่วน และทักษะที่เป็นเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามมติ ครม.ที่ได้อนุมัติงบประมาณ 143.5 ล้านบาท สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะแรงงานและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

รมว.อว.กล่าวต่อว่า แรงงานที่ได้รับผลกระทบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม เป็นต้น ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการทำธุรกิจ, หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวชุมชน, หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว, หลักสูตรการจัดการประชุมสมัยใหม่, หลักสูตรเทคนิคการเล่าเรื่องสู่การสร้างสังคมออนไลน์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

2.แรงงานที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมและประชาชนทั่วไป มีการอบรม 2 ด้าน แบ่งเป็นกลุ่มหลักสูตรส่งเสริมการท่องเที่ยว และกลุ่มหลักสูตรส่งเสริมการประกอบอาชีพใหม่ ได้แก่ การทำธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะของที่ระลึก, การทำอาหารต่างประเทศ และอาหารสุขภาพ, การทำฟาร์มแมลง เป็นต้น แต่ละหลักสูตรใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 10 วันต่อเนื่อง จำนวน 400 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมได้รับการฝึกอบรม 40,000 คนกระจายทั่วประเทศ เริ่มเรียนเดือนเม.ย.นี้เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเงินสนับสนุนการเรียนวันละ 200 บาท รวม 2,000 บาท/คนอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรนาอบรมฟรีช่วยเหลือแรงงานไทยอบรมอาชีพผลกระทบโควิด-19ข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

Most Viewed