king10
Thairath Logo
กีฬา

“วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานยิ่งใหญ่ระดับโลก

Share :
line-share-logo


ช่วงนี้ที่ จ.นครราชสีมา มีงานใหญ่คือ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา “วิสาขบูชา พุทธบารมี” จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

งานเทศกาลวันวิสาขบูชา ที่ เดอะมอลล์ นครราชสีมา นับว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องตลอดมา จนได้รับการยกย่องว่า เป็นงานวิสาขบูชาใหญ่ระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง

ในปีนี้ได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ คือ อินเดีย, ศรีลังกา, เมียนมา และ ไทย มาประดิษฐานในงาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเป็นสิริมงคล

พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายสุนิล ซิงห์ ประธานพุทธศาสนิกชนนานาชาติ อัญเชิญพระไตรปิฎก อายุ 2,100 ปี จากศรีลังกา มาจัดแสดงในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี”.
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ มณฑป.

 

โดยมี นายสุนิล ซิงห์ ประธานพุทธศาสนิกชนนานาชาติ เป็นผู้อัญเชิญ “พระไตรปิฎก อายุ 2,100 ปี” ที่ประเทศศรีลังกา อนุญาตให้นำมาจัดแสดงภายในงานนี้โดยเฉพาะ

มีพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา และจะจัดยาวไปจนถึงวันที่ 2 มิ.ย.2562 รวม 32 วัน มี น.ส.กฤษณา อัมพุช รองประธาน กก.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป, นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี, นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา, นายปรีชา ลิ้มอั่ว กก.และเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมในพิธีเปิดงาน

พระสงฆ์และสามเณรพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562” ที่ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา.
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ภริยา สักการะพระไตรปิฎก อายุ 2,100 ปี.

สำหรับบรรยากาศภายในงาน นอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์แล้ว ยังมีห้องนิทรรศการ “พุทธธรรม แก่นธรรม...แก่นแท้” จัดแสดงคำสอนของพระพุทธเจ้า ไว้ให้ศึกษาและสอนใจ

รวมทั้งอัญเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศศรีลังกามาแสดงด้วย เป็นพระไตรปิฎกที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของประเทศศรีลังกา ที่ได้ถูกจารึกลงบนใบลานเป็นครั้งแรกของโลก และเก็บรักษาจนถึงปัจจุบัน ณ วัดอาลุวิหาร เมืองมาตะเล ประเทศศรีลังกา

พระไตรปิฎกฉบับนี้ถูกจารึกเป็นภาษาสิงหล เมื่อราวๆพุทธศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปีพุทธศักราชที่ 92 ในยุคของกษัตริย์วาลากัมบา Walagamba อายุของพระไตรปิฎกฉบับนี้ประมาณ 2,100 ปี

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังได้นำตู้ใส่พระไตรปิฎกจาก วัดพายัพ พระอารามหลวง จ.นครราชสีมา ที่ได้รวบรวมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา และภาษาบาลีสันสกฤต ฉบับสยามรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 90 เล่ม มาจัดแสดงให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมโดยแท้จริง

เอกอัครราชทูตและตัวแทนคณะทูตจาก 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย, ศรีลังกา, ภูฏาน, ญี่ปุ่น และ สปป.ลาว มาร่วมเปิดงาน.
พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และ น.ส.กฤษณา อัมพุช ร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย.

 

อีกทั้งยังมีห้องฉายแสงสอนคติธรรมบนศิลาจารึก ชื่อห้อง “แสงทอง มองแสงธรรม” ธรรมจักร เสาอโศก ลานธรรมนำปัญญา และได้อัญเชิญรูปหล่อจำลองของ พระอริยสงฆ์ชื่อดัง 6 รูป มาจัดแสดงด้วย

พร้อมกันนี้ พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ได้มาบรรยายธรรมเรื่อง “คุณแห่งพระรัตนตรัย” เพื่อนำธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้ว ณ ประเทศอินเดีย ทั้ง 4 สังเวชนียสถานมาให้ชาวไทยได้ฟังกัน

“อาตมามาในนาม พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มาเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับประชาชนทุกคนว่าเราชาวพุทธมีโอกาสได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระไตรปิฎกอายุ 2,100 ปี ถือว่าเป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความสำคัญ มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีคุณค่ามาก” พระครูอุดมโพธิวิเทศ กล่าว

พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี อินเดีย มาบรรยายธรรม.

ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานทุกครั้งมีความยิ่งใหญ่และต่อเนื่องมา 12 ปี โดยเฉพาะปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชา– ภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้มาร่วมงานทุกคนจะนั่งสมาธิ เจริญสติ เพื่อบำเพ็ญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลทุกวัน ในเวลา 18.00 น. ส่วนความเป็นมาของการจัดงาน 32 วันนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา

พุทธศาสนิกชนมาร่วมฟังบรรยายธรรมจากพระชื่อดังเนืองแน่นทุกวันในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ซึ่งจัดถึงวันที่ 2 มิ.ย.นี้.

สำหรับวันที่ 17 พ.ค. มีพิธีสำคัญมากคือ พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) โดยหญิงสาวบริสุทธิ์นุ่งขาวห่มขาว และวันที่ 18 พ.ค. เวลา 10.09 น. มีพิธีตักบาตรข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เนื่องในวันวิสาขบูชา จึงเชิญชวนไปร่วมงานกัน

ผวจ.นครราชสีมา ฝากถึงพี่น้องประชาชน เยาวชนทุกคนให้หันหน้าเข้าหาความร่มเย็นจากร่มเงาของพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

แล้วชีวิตจะพบกับความสุข...สาธุ!!!

วีรพงศ์ เหรียญประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม...
วิสาขบูชา พุทธบารมีวันวิสาขบูชานครราชสีมาพระบรมสารีริกธาตุสุนิล ซิงห์ศาสนาพุทธข่าวทั่วไป