ข่าว
100 year

"บ้านของพ่อ" แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งเมืองกรุงเก่า

ไทยรัฐออนไลน์16 ก.ค. 2560 06:01 น.
SHARE

บรรยากาศภายใน “บ้านของพ่อ” บ่งบอกวิถีเกษตรกรรม.

บนพื้นที่กว่า 3.5 ไร่ บริเวณหมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จากที่เคยเป็นเพียงที่ดินรกร้างว่างเปล่าไร้ประโยชน์มาเป็นเวลานานหลายปี

ปัจจุบันได้กลับกลายเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากการปลุกปั้นด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้า เป็นความภาคภูมิใจของ “อัมรินทร์ เซ็นเสถียร” หนุ่มวัย 30 ปีต้นๆ ที่ได้ทำประโยชน์สำคัญยิ่งให้กับสังคม ด้วยการพลิกฟื้นผืนดินตรงจุดนี้ จัดตั้งเป็น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” ด้วยงบประมาณส่วนตัว

“บ้านของพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งเมืองกรุงเก่า.
กล้วยนานาพันธุ์ที่ปลูกเป็นแนวริมบ่อปลา.

จากเด็กชายธรรมดาที่เติบโตมากับสังคมที่ใกล้ชิดกับวิถีเกษตรกรรม ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เกิด “บ้านของพ่อ”

“ผมคิดถึงตอนเด็กๆ มันช่างเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับผม บ้านหลังนี้เกิดขึ้นมาได้จากส่วนหนึ่งในชีวิตวัยเด็กที่ปัจจุบันนั้นขาดหายไป เมื่อก่อนนี้ที่บ้านเดิมผมปลูกผัก ปลูกผลไม้ เลี้ยงปลา ไว้ในพื้นที่รอบๆบ้าน เรียกได้ว่าอยากกินอะไร ก็หาได้จากในบ้านมาทำกินกันได้ ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก ที่บ้านของผมอยู่กันแบบธรรมชาติ แต่พอโตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ขาดหายไป อาจด้วยการงานและความสะดวกสบายที่เข้ามาทดแทน รวมไปถึงวิถีชีวิตที่กลายไปเป็นสังคมเมือง จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตร ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกด้วย” นายอัมรินทร์ เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจในการก่อกำเนิด “บ้านของพ่อ”

นาข้าวที่มีการปักดำรอวันเก็บเกี่ยว.

นายอมรินทร์ กล่าวอีกว่า ความตั้งใจของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องการให้ชุมชนและสังคมได้เข้ามาศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้กับครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรกรรมให้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งยังเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับปราชญ์ชาวบ้านได้มาถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

ภายในพื้นที่แห่งนี้ ได้นำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการจัด สรรพื้นที่ใช้สอย มีทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ตะไคร้ มะนาว โหระพา พริก มะเขือ นาข้าว และขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยที่รอบๆบ่อน้ำยังได้ปลูกกล้วยนานาพันธุ์ ทั้งยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงแพะ และยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นที่พักอาศัยอีกด้วย

ต้นมะนาวในพื้นที่การปลูกพืชสวนครัว.

หลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสถานศึกษาทั้งจากในจังหวัดพระ-นครศรีอยุธยาและต่างจังหวัด และผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามาดูงานกันจำนวนมาก

นายอมรินทร์ เผยว่า ในอนาคตมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์ฯแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวทางการเกษตรแบบสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี

แปลงมะเขือที่ถูกจัดสรรการใช้พื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ.

สถานที่แห่งนี้ ไม่มีอะไรที่พิเศษ ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ ไม่มีเทคนิคพิเศษใดๆที่จะมาแนะนำ...สิ่งที่สถานที่ธรรมดาแห่งนี้มีคือ ความตั้งใจในการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับพื้นที่ที่เคยรกร้างว่างเปล่าไร้ประโยชน์ ให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสมัยใหม่ ที่ผสมผสานระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมกับการออกแบบแต่งเติมที่สวยงาม

สิ่งที่สถานที่ธรรมดาๆแห่งนี้มีอีกประการก็คือ ความมุ่งมั่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร ภูมิปัญญาไทยแก่เยาวชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์และผลกำไรอื่นใด แค่หวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดเล็กๆที่จะช่วยพัฒนาจิตใจ ความคิด และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มาเยือน

“บ้านของพ่อ” หลังนี้ จะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบ แทนชุมชน สังคมและประเทศอย่างแท้จริง

แปลงนาข้าวสาธิตการทำนา.

สำหรับศูนย์ฯแห่งนี้มี นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ฯ และนายจักรพงษ์ เสวกวิหารี รับหน้าที่เป็นประ-ชาสัมพันธ์และประสานงาน

2 หนุ่มคุณอัมรินทร์ ประธานศูนย์ฯ และคุณจักรพงษ์ ปชส.ศูนย์ฯ.

หากหน่วยงานหรือสถานศึกษาใด มีความประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานหรือทำกิจ-กรรมร่วมกับศูนย์ฯ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 06–4932–1838 และ 08–1817–6037 หรือติดตามได้ที่ www.facebook.com/bankongpor


ฐิตาภา ทรงเผ่า

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บ้านของพ่อเศรษฐกิจพอเพียงวิถีเกษตรกรรมฐิตาภา ทรงเผ่าพระนครศรีอยุธยาเกษตร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้