ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : ตั้ง ผอ.ทสจ.

ซี.1230 มี.ค. 2563 05:00 น.
SHARE

ตำแหน่งอำนวยการระดับสูงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีว่างอยู่หลายตำแหน่งมานานพอสมควรแล้ว

บัดนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามกระบวนการแต่งตั้งและมีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจำนวน 33 ราย

เป็นการเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมอื่นๆบ้างขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.นายชุติเดช กมนณชนุตม์ นักวิชาการป่าไม้ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2.นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา เจ้าพนักงานป่าไม้ กลุ่มงานกฎหมาย กองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3.นายอนันต์ ปิ่นน้อย เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4.นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล นักวิชาการป่าไม้ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารอนุรักษ์พื้นที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5.นายจุมพฏ ชอบธรรม นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้

6.นายสุรชัย แสงศิริ เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ 7.นายโกเมศ พุทธสอน เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 8.นายนิทัศน์ จันทร์ทอง เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9.นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 10.นายชายชาญ เตโชทินกร เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

11.นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง 12.นายภัตติพงศ์ สุนทรวร นักวิชาการป่าไม้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 13.นางกุลญดา ทอนมณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เป็น

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 14.นายบุญช่วย อรรรถวรรธน นักวิชาการป่าไม้ ส่วนการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 15.นายนิกร ศิรโรจนานนท์ นักวิชาการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 กรมป่าไม้ เป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

วันพรุ่งนี้ยังมีต่อสำหรับการแต่งตั้ง ทสจ.ของจังหวัดต่างๆ.


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12อำนวยการระดับสูงแต่งตั้งผอ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้