ข่าว
100 year

“ภูดู่” ด่านพรมแดนไทย–ลาว จ.อุตรดิตถ์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 ก.ค. 2562 05:01 น.
SHARE


ด่านภูดู่หรือจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เป็นด่านพรมแดนไทย–ลาว ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เมื่อข้ามเขตไปฝั่งลาว จะเป็นด่านสากล “พูดู่” หรือ “ด่านผาแก้ว” (ชื่อเดิม)

ด่านถาวรภูดู่ ประกาศเป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 การเดินทางจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปยังจุดผ่านแดนภูดู่ มี 2 เส้นทางคือ...

จากสี่แยกวังสีสูบ ต.งิ้วงาม อ.เมือง ผ่าน อ.ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่าและ อ.บ้านโคก ส่วนอีกเส้นทาง เข้าแยกตลาดป่าขนุน หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง ด่านเปิดตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และการท่องเที่ยว

โดยหน้าด่านฝั่งไทยจะมีตลาดนัดวันศุกร์และวันเสาร์ คนลาวเข้ามาซื้อของกินของใช้ ส่วนใหญ่มาจากเมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี อยู่ห่างจากชายแดนไปราว 40 กม.

ขณะที่การเดินทางจากจุดผ่านแดนภูดู่ไปยังเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง สปป.ลาว ระยะทาง 458 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชม. เนื่องจากไม่ต้องขึ้นภูเขาที่ชันมาก และเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้จุดผ่านแดนภูดู่สามารถเดินทางไปยังนครเวียงจันทน์ สปป.ลาวเพียง 230 กม. โดยข้ามแพขนานยนต์ที่เมืองปากลายไปยังเมืองสะมะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ปัจจุบันทาง สปป.ลาวจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไซยะบุรีขึ้นตรงข้ามด่านถาวรภูดู่ พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในประเทศ

ทำให้เห็นถึงศักยภาพของด่านถาวรภูดู่ที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นโครงการเชื่อมเส้นทางคมนาคมแนวเชื่อมโยงกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกคือเมียนมา จีน อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา กับกลุ่มตะวันตกลาว เวียดนาม และกัมพูชา

ส่งผลทำให้เส้นทางนี้ยิ่งทวีความสำคัญต่อการค้าและการลงทุน ขยายตัวขึ้น การไหลเวียนสินค้ามากขึ้น...

ถือเป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวระหว่างไทย–ลาวที่น่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง!!!

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุตรดิตถ์จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ด่านภูดู่ด่านพรมแดนไทย-ลาวมองทั่วทิศเมืองไทยประสิทธิ์ ผึ้งสุขข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้