นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีนักวิชาการเตือนการใช้รถฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย เป็นการสิ้นเปลืองน้ำ และไม่ได้ช่วยลดฝุ่น อีกทั้งเครื่องยนต์ของรถที่นำมาใช้ยังเป็นตัวก่อมลพิษว่า มาตรการฉีดล้างต้นไม้ใบไม้ การล้างถนน และการฉีดพ่นละอองน้ำจากอาคารสูงของกรุงเทพมหานคร แม้ไม่ได้เป็นการลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยตรง แต่การฉีดล้างต้นไม้ใบไม้ ทั้งบริเวณริมถนนและสวนสาธารณะ เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการดักจับฝุ่นละออง การล้างทำความสะอาดและดูดฝุ่นริมถนน เป็นการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะรถวิ่งผ่านและลดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณริมถนน การฉีดน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และการฉีดพ่นละอองน้ำจากอาคารสูง ช่วยให้ฝุ่นละอองสามารถรวมตัวกันได้ดีและตกลงสู่พื้นดินง่ายขึ้น

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ตรวจวัดควันดำของรถที่ใช้ในการฉีดพ่นน้ำทุก 6 เดือน เพื่อควบคุมให้มีค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย.