14 ปีที่รอคอย ศธ.มอบเงินเยียวยาพ่อแม่ "ครูจูหลิง ปงกันมูล" เหยื่อไฟใต้

ข่าว

  14 ปีที่รอคอย ศธ.มอบเงินเยียวยาพ่อแม่ "ครูจูหลิง ปงกันมูล" เหยื่อไฟใต้

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  3 พ.ย. 2564 07:30 น.

  “สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบบาดเจ็บทุพพลภาพ และเสียชีวิต หนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อประเทศ คือ ครูจูหลิง ปงกันมูล นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญ จากครูที่มีถิ่นพำนักในต่างถิ่น แต่ด้วยเป็นผู้มีความเสียสละและอุดมการณ์ ได้บรรจุเป็นครูสอนวิชาศิลปะโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ จ.นราธิวาส และพร้อมที่จะรับใช้สังคม และประเทศชาติด้วยอาชีพครู เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อญาติของครูวีรชนผู้เสียชีวิตทุกท่าน

  ช่วงตอนหนึ่งจากคำกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสดุดีคุรุวีรชน ในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาแก่ คุณพ่อสูน-คุณแม่คำมี ปงกันมูล ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากทำเนียบรัฐบาล ส่งตรงไปถึง จ.เชียงราย

  14 ปีแห่งการรอคอย นับจากวันที่ “ครูจูหลิง ปงกันมูล” กลายเป็น 1 ในบุคลากรทางการศึกษาที่กลายเป็นเหยื่อบริสุทธิ์ซึ่งต้องสังเวยชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พบครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสังเวยชีวิตตั้งแต่ปี 2547–2560 มีจำนวน 162 ราย จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 124 ราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 6 ราย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 27 ราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 5 ราย และยังมีผู้ที่พิการอีก 9 ราย รวมยอดเหยื่อไฟใต้ในสิบกว่าปีที่ผ่านมามากถึง 171 ราย ทำให้ต้องระดมหลายภาคส่วนเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยไปพร้อมๆกับการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลขวัญและกำลังใจช่วยเหลือเยียวยาจากความไม่สงบ

  โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบ และอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยา พื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเหตุการณ์กรณีผู้เสียหาย หรือผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มที่ถูกกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือกรณีเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่เป็นเหตุให้มีการก่อเหตุรุนแรงจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือกรณีเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

  ซึ่งกรณีของครูและบุคลากรทางการศึกษานับเป็นผู้ถูกกระทำโดยผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณี คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้ ศธ.ช่วยเหลือเยียวยาและจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเป้าหมายที่อ่อนแอ ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ ให้เป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณี รวมทั้งควรช่วยเหลือเยียวยาไม่ให้มีความลักลั่นแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ

  จากมติของคณะกรรมการเยียวยาฯ ดังกล่าว ศธ.จึงเสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต และพิการ จำนวน 171 ราย รายละ 4,000,000 บาท ซึ่งในกรณีที่ได้รับเงินเยียวยาก้อนแรกไปแล้ว 500,000 บาท ให้รับเพิ่มอีก 3,500,000 บาท โดย ครม. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตามที่ประธาน กพต.เสนอ ให้ ศธ.จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือรายละ 4,000,000 บาท

  แต่การช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวกลับดูเหมือนจะติดๆ ขัดๆ ผ่านไปปีแล้วปีเล่าก็ไม่มีทีท่าว่าญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บาดเจ็บและเสียชีวิต 171 ราย จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

  กระทั่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติให้มีการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต รอบที่ 1 จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 37,182,000 บาท

  โดยเริ่มมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพ่อแม่ “ครูจูหลิง ปงกันมูล” ครูสอนวิชาศิลปะของโรงเรียนกูจิงลือปะ จ.นราธิวาส ที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และเสียชีวิตในอีก 8 เดือนถัดมา

  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ศธ. ติดตามเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตมาโดยตลอด นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (คปต.) และสำนักงบประมาณขอจัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อนุมัติให้ ศธ.จ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบได้วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ศธ.จึงออกประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รอบที่ 1 จำนวน 14 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 37,182,000 บาท และจะเร่งรัดให้รายอื่นๆ ที่เหลือต่อไป

  “ทีมการศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับทายาทครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ โดย เฉพาะพ่อแม่ครูจูหลิง ที่รอคอยเงินก้อนสุดท้ายจากลูกสาวผู้จากไปนานถึง 14 ปี เพื่อใช้จ่ายช่วงบั้นปลายชีวิตที่เหลือ

  และเราขอฝากความหวังว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเดินหน้าเยียวยาเงินก้อนนี้ให้ถึงมือทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหลือโดยเร็วที่สุด

  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องสังเวยชีวิตจากไปอย่างหมดห่วง ตลอดจนครูที่ต้องพิการก็จะสามารถใช้เงินก้อนนี้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

  อย่าให้อีก 157 ครอบครัวแม่พิมพ์ของชาติ ที่เสียสละเพื่ออนาคตลูกหลานไทย ต้องรอคอยเงินเยียวยาอย่างไม่รู้อนาคตต่อไปอีกเลย.

  ทีมการศึกษา

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ครูจูหลิงครูจูหลิง ปงกันมูลเหยื่อไฟใต้กระทรวงศึกษาธิการเสียชีวิตมอบเงินเยียวยา

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:52 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์