พระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะภาคทั่วประเทศ 2 นิกาย 28 รูป "เจ้าคุณมีชัย" คุมคณะภาค 1

ข่าว

  พระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะภาคทั่วประเทศ 2 นิกาย 28 รูป "เจ้าคุณมีชัย" คุมคณะภาค 1

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  13 พ.ค. 2564 05:18 น.

  สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคทั้ง ฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย 28 รูป พระดังวัดหงส์รัตนาราม “พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย)” ขึ้นเจ้าคณะภาค 1 พระราชพุทธิมุนี หรือ “หม่อมหลวงคิวปิด” วัดบวรนิเวศ เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธ) พระอนิมาน พระภิกษุชาวเนปาล จากตระกูลศากยวงศ์ เป็นเจ้าคณะภาค 6-7 (ธ) และพระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชฯ พระ นักพัฒนา ขึ้นเจ้าคณะภาค 13 เผยเป็นเจ้าคณะภาคชุดแรกในรัชกาลที่ 10

  เมื่อวันที่ 12 พ.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคฝ่ายธรรมยุตจำนวน 11 รูป และฝ่ายมหานิกายจำนวน 17 รูป รวม 28 รูป ฝ่ายธรรมยุต (ธ) ประกอบด้วย 1.พระราชวัชราภรณ์ วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ) 2.พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 4-5 (ธ) 3.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 6-7 (ธ) 4.พระราชพุทธิมนี วัดบวรนิเวศฯ เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธ) 5.พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 9 (ธ) 6.พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศฯ เป็นเจ้าคณะภาค 10 (ธ) 7.พระราชสุมนต์มุนี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 11 (ธ) 8.พระราชเมธากรกวี วัดสนาม-พราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าคณะภาค 12-13 (ธ) 9.พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ) 10.พระราชวิสุทธิกวี วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าคณะภาค 16 (ธ) 11.พระเทพมงคลโสภณ วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าคณะภาค 17-18

  ฝ่ายมหานิกาย ประกอบด้วย 1.พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย) วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 1 (ม) 2.พระธรรมโพธิมงคล (สมควร) วัดนิมมานนรดี เป็นเจ้าคณะภาค 2 (ม) 3.พระพรหมกวี (ประกอบ) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 3 (ม) 4.พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์) วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็นเจ้าคณะภาค 4 (ม) 5.พระพรหมโมลี (สุชาติ) วัดปากน้ำ เป็นเจ้าคณะภาค 5 (ม) 6.พระเทพเวที (พล) วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 6 (ม) 7.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์) วัดปทุมคงคา เป็นเจ้าคณะภาค 7 (ม) 8.พระเทพโสภณ วัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ม) 9.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ) เป็นเจ้าคณะภาค 9 (ม) 10.พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 10 (ม) 11.พระธรรมเจดีย์ (สมคิด) เป็นเจ้าคณะภาค 11 (ม) 12.พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ) วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 13 (ม) 13.พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม) วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็นเจ้าคณะภาค 14 (ม) 14.พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด) วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าคณะภาค 15 (ม) 15.พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าคณะภาค 16 (ม) 16.พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ) วัดเบญจมบพิตรฯ เป็นเจ้าคณะภาค 17 (ม) และ 17.พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน) วัดดุสิตารามฯ เป็นเจ้าคณะภาค 18 (ม)

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคครั้งนี้ เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2551) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) และเป็นเจ้าคณะภาคชุดแรกในรัชกาลที่ 10 เจ้าคณะภาคที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นพระรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เช่น พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย) วัดหงส์รัตนารามฯ เจ้าคณะภาค 1 มีลูกศิษย์เป็นนายทหารนายตำรวจจำนวนมาก อาทิ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ.หรือ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ก็เป็นลูกศิษย์วัดหงส์ฯและไปบวชที่นั่นด้วย พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยารามฯ เจ้าคณะภาค 10 เป็นปรมาจารย์ด้านบาลีของประเทศ หรือพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ) วัดเทวราชกุญชรฯ เจ้าคณะภาค 13 เป็นพระนักพัฒนา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคชุดนี้ฝ่ายมหานิกายยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าคณะภาค 12 ซึ่งเดิมพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย) วัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 12 อยู่ เนื่องจากอาจมีปัญหากรณีไปนั่งเป็นประธานการกลับมาครองผ้าจีวรของ 5 พระสงฆ์จากวัดสระเกศฯที่ต้องคดีเงินทอนวัด นอกจากนั้นในฝ่ายธรรมยุตปรากฏว่า มีพระชื่อดังจากวัดบวรนิเวศฯมาเป็นเจ้าคณะภาคถึง 2 รูปคือ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต หรือพระอนิมาน ชาวเนปาล มีเชื้อสายศากยวงศ์ เป็นเจ้าคณะภาค 6-7 (ธ) และพระราชพุทธิมุนี หรือ ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน เป็นเชื้อพระวงศ์ก่อนมาบวชเป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธ)

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระบัญชาแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาคพระเทพปริยัติมุนีวัดบวรนิเวศข่าวหน้า1ข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:07 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์