“เอไอเอส” อาสาทำต้นแบบ รับกำจัด “ขยะอิเล็กทรอนิกส์”

ข่าว

“เอไอเอส” อาสาทำต้นแบบ รับกำจัด “ขยะอิเล็กทรอนิกส์”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

4 ม.ค. 2563 06:01 น.

ปัจจุบันหลายหน่วยงานได้หันไปให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้

หนึ่งในนั้นก็คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) ค่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ ที่สินค้าเมื่อใช้แล้วจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับสินค้าประเภทเดียวกัน

เอไอเอส ได้เดินหน้าภารกิจสำคัญในการร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย ด้วยภารกิจ “Mission Green 2020” อาสาเป็นแกนกลางในการกำจัด “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” (E-Waste) อย่างถูกวิธีและยั่งยืน

ตั้งเป้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 1 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์ (kgCO2e) พร้อมทั้งปรับปรุงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ทอม อิศรา ร่วมเดินรณรงค์ “กรีน พหลโยธิน” รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากประชาชน เป็นที่ชื่นชมของคนที่ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหน.
ทอม อิศรา ร่วมเดินรณรงค์ “กรีน พหลโยธิน” รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากประชาชน เป็นที่ชื่นชมของคนที่ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหน.

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่นอกจากจะมุ่งมั่น นำเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทุกเจเนอเรชันอย่างยั่งยืนแล้ว

“เรายังให้ความสำคัญกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน (Stakeholder) โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นทรัพย์สมบัติของชาติที่ทุกคนต้องร่วมกันหวงแหนและรักษาไว้” นายสมชัย กล่าว

เริ่มจากภายใน องค์กรเอไอเอส เลือกที่จะใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติมาผสมผสานในการบริหารจัดการเครือข่าย โดยมุ่งเสาะแสวงหาโซลูชันใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

มิว นิษฐา ร่วมเดินรณรงค์ “กรีน พหลโยธิน” หนึ่งในพรีเซนเตอร์ ร่วมรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนโดยรอบถนนพหลโยธิน.
มิว นิษฐา ร่วมเดินรณรงค์ “กรีน พหลโยธิน” หนึ่งในพรีเซนเตอร์ ร่วมรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนโดยรอบถนนพหลโยธิน.
พนักงานกำลังคัดแยกชิ้นส่วนมือถือเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เป็นกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และนำมาใช้ประโยชน์.
พนักงานกำลังคัดแยกชิ้นส่วนมือถือเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เป็นกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และนำมาใช้ประโยชน์.

เช่น การเลือกใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียนมาใช้แทนถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (พลังงานสิ้นเปลือง) รวมไปถึงการพยายามควบคุมและลดการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานต่างๆลง

นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Bag for Sharing ที่นำแผ่นไวนิลโฆษณาที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดและตัดเย็บขึ้นรูปเป็นกระเป๋าผ้า ไว้ให้บริการพนักงานสำหรับนำไปใช้ระหว่างวัน

เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมไปถึงการรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะในออฟฟิศเพื่อไม่ให้ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสจาก “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” และพลาสติก ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี.
สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสจาก “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” และพลาสติก ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี.

ในส่วนของจุดบริการลูกค้า “เอไอเอสช็อป” และ “เซเรเนดคลับ” ทุกสาขา ได้เปลี่ยนขวดน้ำ หลอดและแก้ว จากเดิมเป็นพลาสติก เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อยหรือไม้

รวมถึงเปลี่ยนไปใช้ถุงพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืช ซึ่งได้รับเครื่องหมายรับรอง GC Compostable บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติ

เอไอเอส ยังได้สานต่อภารกิจ “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” ปลูกจิตสำนึกคนไทย โดยรับอาสาเป็นแกนกลางในการ รับทิ้ง “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” (E-Waste) ไปกำจัดอย่างถูกวิธี

“กล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์” ที่วางตามจุดรับทิ้งของ เอไอเอสช็อป ทุกแห่ง.
“กล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์” ที่วางตามจุดรับทิ้งของ เอไอเอสช็อป ทุกแห่ง.

อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถนำโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่มือถือ เพาเวอร์แบงก์ สายชาร์จ หูฟังที่ไม่ใช้แล้ว มาทิ้งได้ที่ถังขยะ E-Waste ที่เอไอเอสช็อปทั่วประเทศและศูนย์การค้าของ CPN

พร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้กับพนักงาน โดยการตั้งจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่สำนักงานใหญ่ทุกภูมิภาค และยังได้จัดกิจกรรมใหญ่

โทรศัพท์มือถือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาประดับบนต้นคริสต์มาส.
โทรศัพท์มือถือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาประดับบนต้นคริสต์มาส.

“กรีน พหลโยธิน” เครือข่ายรณรงค์รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste จากหน่วยงานและประชาชนตลอดเส้นถนนพหลโยธิน

สร้างโมเดลต้นแบบเมืองสีเขียว สามารถคัดแยกและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste ได้อย่างถูกวิธี

“ในปีนี้เอไอเอสได้ประกาศภารกิจยิ่งใหญ่ “Mission Green 2020” ที่มีเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมกว่า 1 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์ (kgCO2e) ให้ได้ภายในสิ้นปี 2020 ผมจึงขอใช้โอกาสเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมที่ผ่านมา เชิญชวนคนไทยร่วมกันดูแลโลกของเรา...

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธาน จนท.บห.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) นำผู้บริหาร พนักงาน และพรีเซนเตอร์ ร่วมเดินรณรงค์ “กรีน พหลโยธิน” ประกาศตัวเป็นองค์กรรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์.
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธาน จนท.บห.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) นำผู้บริหาร พนักงาน และพรีเซนเตอร์ ร่วมเดินรณรงค์ “กรีน พหลโยธิน” ประกาศตัวเป็นองค์กรรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์.

โดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่มือถือ เพาเวอร์แบงก์ สายชาร์จ และหูฟังมาทิ้งในถังรับ E-Waste ที่เราได้จัดเตรียมไว้ และเราจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายสมชัยกล่าว

เอไอเอส พาสื่อมวลชนย้อนรอยการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ที่บริษัท เทส จำกัด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆได้ทราบ.
เอไอเอส พาสื่อมวลชนย้อนรอยการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ที่บริษัท เทส จำกัด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆได้ทราบ.

ทั้งหมดนี้คือหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาโลกใบนี้ไว้.


ทีมข่าวภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  "ชัชชาติ" ประกาศชัย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขอรับใช้ทุกคน ทำงานครบ 4 ปี
  09:28

  "ชัชชาติ" ประกาศชัย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขอรับใช้ทุกคน ทำงานครบ 4 ปี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:34 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์