ไลฟ์สไตล์
100 year

เกษียณอายุ 63 (ตอน4)

ซี.12
6 มิ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

ครั้งที่สามการแจ้งข่าวสารเรื่องการเกษียณอายุราชการเมื่อข้าราชการอายุครบ 63 ปี ของสำนักงาน ก.พ. มีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ ว่า

ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการนั้น สำนักงาน ก.พ.ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการนำเสนอแนวทางเบื้องต้นตามผลการศึกษาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้องจัดทําการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการ ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1.จัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ อาทิ ทหาร ตำรวจ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เพื่อหารือแนวทางดำเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆเข้าร่วมการประชุมจำนวน 16 หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุเกษียณตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ และมีความพร้อมในการดำเนินการร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด

2.จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุตามลักษณะงาน จากข้าราชการในสายงานต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง โดยดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีการดำเนินการอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 7 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะได้นำผลการสัมมนาดังกล่าวประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย

3.ศึกษารายละเอียดของแนวทางดำเนินการ อาทิ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณ การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณ เป็นต้น

จึงขอให้ทุกฝ่ายติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทางการของสำนักงาน ก.พ.เพื่อมิให้เกิดความสับสน ซึ่งเมื่อผลการพิจารณาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว จะได้นำเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป
วันพรุ่งนี้เป็นคำชี้แจงครั้งล่าสุดของสำนักงาน ก.พ.

“ซี.12”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 - เกษียณอายุ 63

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การปฏิรูปประเทศขยายอายุเกษียณเกษียณอายุ 63การปรับปรุงการเกษียณอายุค่าใช้จ่ายมุมข้าราชการซี.12ราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 17:16 น.