ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คุรุสภาชง กมว.ตัดสินเกณฑ์ทดสอบให้ตั๋วครูปี 62

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 มิ.ย. 2562 08:24 น.
  SHARE

  นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดรับความคิดเห็นแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปเรียบร้อยแล้วนั้น ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้นำความคิดเห็นต่างๆมาพิจารณา ซึ่งความเห็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯได้นั้น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มรายวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.50 ที่ประชุมได้นำความเห็นทั้งหมดหารือและมีข้อสรุปว่า ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มรายวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.50 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับครูว่า ครูที่มีใบอนุญาตฯ มีความเข้มข้นสอนในรายวิชาเอกนั้นๆ และที่ประชุมเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับกลุ่มครูทั้งหมด และการปฏิบัติการสอน สำหรับแนวทางการทดสอบจะดำเนินการทดสอบ 2 ด้านหลัก คือ ด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพครู และด้านการปฏิบัติงานทั้งการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม กมว.พิจารณาในวันที่ 7 มิ.ย.

  “หาก กมว.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ก็ออกประกาศคุรุสภาทันที ดังนั้นเด็กที่จะเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ในส่วนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จะต้องเตรียมความพร้อม เพราะผู้ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปจะต้องสอบทุกคน เรื่องนี้จะไม่ใช้กับนิสิตนักศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปีก่อนหน้า ไม่ใช้ย้อนหลังกับคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากเด็กที่ต้องทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ทราบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาเอกไม่ถึงตามที่กำหนดก็จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ เพื่อรีเกรดให้ได้ตามที่กำหนด หรือไม่ก็ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตฯ เช่น ครูสอนพิเศษ เป็นต้น คล้ายกับกลุ่มแพทย์ที่บางคนไม่สามารถสอบใบอนุญาตฯได้ ก็ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น” ประธาน กมว.กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เอกชัย กี่สุขพันธุ์คุรุสภาใบอนุญาตการทดสอบวิชาชีพครูตั๋วครูครุศาสตร์การศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้