อุทยาน “ในหลวง ร.9” ของขวัญ “วันพ่อ” สู่ปวงชน

ข่าว

  อุทยาน “ในหลวง ร.9” ของขวัญ “วันพ่อ” สู่ปวงชน

  ซูม

   5 ธ.ค. 2564 05:40 น.

   เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ ทีมงานซอกแซกขอเชิญชวนท่านผู้อ่านโปรดก้มลงกราบแทบเท้า “บิดา” หรือ “คุณพ่อ” ของพวกเราอย่างพร้อม เพรียงกันนะครับ

   เพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ท่านให้กำเนิดแก่เรา...เลี้ยงดู...อุ้มชู...ส่งเสียให้การเรียนการศึกษาแก่พวกเราจนสามารถมีงานมีการทำ มีรายได้ตามสมควรแก่อัตภาพตราบเท่าทุกวันนี้

   นอกจาก “พ่อบังเกิดเกล้า” หรือผู้ให้กำเนิดแก่เราโดยตรงแล้ว ในสังคมไทยยังมี “พ่อ” อีกท่านหนึ่งที่คนไทยให้ความเคารพเทิดทูนอย่างยิ่งเปรียบประดุจ “บิดา” คนที่ 2 ของชีวิต

   นั่นก็คือ “พ่อของแผ่นดิน” หรือพระมหากษัตริย์ ในฐานะพระประมุข ที่คอยสอดส่องดูแลสารทุกข์สุกดิบของปวงชนชาวไทยที่เปรียบได้กับ “บุตร” หรือ “ธิดา” ของท่านมาแต่โบราณกาล

   โดยเฉพาะในยุค 200 ปีเศษ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ในราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ล้วนสอดส่องดูแลพสกนิกรอย่างทั่วถึง และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน

   เหนืออื่นใดคือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมมาเป็นเวลากว่า 70 ปี นับว่ามีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ “ในดวงใจ” ของชาวไทย นับตั้งแต่วันขึ้นครองราชย์ มาจนถึงวันเสด็จสู่สวรรคาลัย...สืบต่อมาจนตราบ วันนี้และอีกนานแสนนานต่อไปในอนาคตข้างหน้า

   ทุกๆวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่าน พสกนิกรชาวไทยจะพร้อมใจกันจัดงานถวายด้วยความ จงรักภักดีอย่างยิ่งใหญ่อยู่เสมอ

   ที่สำคัญรัฐบาลไทยก็ได้กำหนดให้วันนี้เป็นทั้ง “วันรำลึก” ถึงพระองค์ท่าน และเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ควบคู่ไปกับการเป็น “วันชาติ” ด้วย... จึงนับได้ว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีได้กลายมาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งยวดของประชาชนชาวไทย เพราะได้หล่อหลอมสิ่งที่เป็นชีวิตและวิญญาณของคนไทยเอาไว้ถึง 3 ประการด้วยกัน

   จาก “พ่อหลวง” หรือ “พ่อแห่งชาติ” มาถึง “พ่อบังเกิดเกล้า” ของพวกเราดังได้กล่าวไว้แล้ว และร้อยเรียงต่อไปถึง “ชาติ” หรือ “ประเทศไทย” อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนอีกด้วย

   กิจกรรมที่คนไทยทุกคนจะร่วมกันกระทำในวันนี้ สื่อต่างๆได้นำมาลงไว้แล้วอย่างกว้างขวาง

   ทีมงานซอกแซกขอนำมากราบเรียนซํ้าแต่เพียงสั้นๆว่า สำหรับวันนี้จะมีพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลา 07.30 น. ที่ท้องสนามหลวงใน กทม. ซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและหน้าศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำหน้าที่ประธานในทุกจังหวัด

   ตามมาด้วยพิธีถวายพานพุ่มในเวลา 08.30 น. นำโดยท่านนายกรัฐมนตรี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดต่างๆ

   ที่สำคัญมากอีกกิจกรรมหนึ่ง ก็คือเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต

   ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน และขอได้โปรดทยอยไปล่วงหน้า เพราะจะต้องมีการคัดกรองเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างละเอียดถี่ถ้วน ตามกฎกติกาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

   อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 นับเป็น “ของขวัญ” พระราชทานอันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง สำหรับพวกเราชาวไทยทั้งประเทศ

   เป็นพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มานับแต่ต้นที่จะทรงสร้างพระบรมราชาอนุสาวรีย์ในหลวง ร.9 ณ บริเวณที่เคยเป็น สนามม้านางเลิ้ง แห่งนี้ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้มาแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระองค์ท่านเช่นเดียวกับพระบรม ราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพนับถือในอดีต

   โดยจะมีการก่อสร้างและตกแต่งอุทยาน บนพื้นที่ 297 ไร่ ให้เป็นสวนป่ากลางเมือง ตกแต่งด้วยพืชนานาชนิด โดยมีจุดสำคัญ นอกจาก พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แล้ว ก็จะมีสระน้ำ

   เลข 9 สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม้เจาะ บากง ภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิต จากนภาผ่านภูผา สู่นที” ฯลฯ

   รอบๆอุทยานจะเต็มไปด้วยตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการฟื้นฟูป่ารักษาแหล่งน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ กังหันน้ำชัยพัฒนา บ่อปลานิล ฯลฯ อีกทั้งยังจะเป็น “แก้มลิง” แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมกับคลองผดุงกรุงเกษมกับคลองเปรมประชากรและคลองสามเสน รวม 3 คลอง เข้าด้วยกัน

   นอกจากนี้ ยังมีสนามเด็กเล่น ลานกีฬา ทางจักรยาน ท่าเรือ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ทั้งที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรอีกด้วย

   จึงกล่าวได้ว่า “อุทยาน ร.9” คือ “ของขวัญ” พระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันแก่ปวงชนชาวไทย ที่ทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ใน “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันชาติ” 5 ธันวาคม 2564

   “สวนสาธารณะ” อันเปรียบประดุจศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติแห่งนี้ จะแล้วเสร็จในปี 2567 และคาดว่าจะมีพิธีเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ ในวันที่ 5 ธันวาคมของปีดังกล่าว หรืออีก 3 ปี จากนี้เป็นต้นไป.

   “ซูม”

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ถึงกับช็อก! สาวรีวิวทั้งน้ำตา ซ่อมรถ 9 เดือน แต่ได้รถพังหนักว่าเดิม
   05:30

   ถึงกับช็อก! สาวรีวิวทั้งน้ำตา ซ่อมรถ 9 เดือน แต่ได้รถพังหนักว่าเดิม

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   อุทยาน ร.9สวนหลวงสวนหลวง ร.9วัน​พ่อ​แห่งชาติ5 ธันวาคม5 ธันวาคม 2553ซูมซูมซอกแซก

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09:40 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์