เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 เป้าหมายลด “ตาย-ป่วยหนัก”

ข่าว

  เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 เป้าหมายลด “ตาย-ป่วยหนัก”

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  21 ส.ค. 2564 05:01 น.

  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนอกจากจะเป็นมาตรการควบคุมการระบาดของโรคที่ได้ผลดีแล้ว ยังช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิต รวมถึงการปูทางไปสู่การเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ช่วยให้ผู้คนหันกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เร็วขึ้น ทำมาหากินได้มากขึ้น

  ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ปูพรมฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า
  60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่เรียกว่ากลุ่ม 608 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวัคซีนที่ได้มา เพื่อลดอัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิต เป็นการฉีดเพื่อการควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เพื่อการควบคุมโรคให้ดีขึ้น ลดจำนวนการติดเชื้อ และลดการติดเชื้อในกลุ่มที่จะมีอาการรุนแรงและอาการหนักต่อไป ก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนประชากรให้มากที่สุด

  การระดมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ล่าสุด พญ.เมธินี ไหมแพง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เผยว่า ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นของการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ นำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตร่วมกับรัฐบาล โดยจัดหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีน
  โควิด-19 ให้กับประชาชน ทั้งหน่วยฉีดภายในโรงพยาบาลและเปิดนอกสถานพยาบาลบนพื้นที่ใจกลางเมือง ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 เป็นทางเลือกเสริม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงการบริการอย่างรวดเร็ว

  คุณหมอเมธินี บอกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งประเทศและทั่วโลก รวมถึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม การกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วน ลดการแพร่เชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดความสูญเสีย โรงพยาบาลกรุงเทพได้จัดทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการพร้อมในการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย ที่ผ่านมาได้ช่วยสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลรัฐ และการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาสและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

  “ที่ผ่านมาโรงพยาบาลกรุงเทพได้เปิดหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ณ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เนื่องจากมีการระบาดของโควิด-19 เป็นวงกว้าง การจัดสรรพื้นที่ภายในโรงพยาบาลสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป ยังคงมาตรการความปลอดภัยและเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด งดการเข้าเยี่ยมของญาติ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ” ผอ.รพ.กรุงเทพ บอกและว่า นอกจากนี้ ยังเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ การค้าสยามพารากอนเป็นหนึ่งใน 25 หน่วยฉีด ให้กับโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้ง่าย สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการฉีดวัคซีนให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมสายการบินประเทศไทย พระสงฆ์ แม่ชีจากวัดต่างๆ รวมไปถึงผู้พิการทางสายตา ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

  นอกจากการเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดบริการทั้งสองแห่งของโรงพยาบาลกรุงเทพ ยังร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ซึ่งถือเป็นวัคซีนตัวเลือกที่เริ่มฉีดให้แก่คนไทย โดยการจัดสรรขององค์กรและหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมที่กระจายฉีดให้แก่ประชาชนเป็นกลุ่มแรก ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนแจนส์เซน (Janssen) ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) แก่พลเมืองฝรั่งเศสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและมีข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยดำเนินการฉีดวัคซีนใน 8 หน่วยฉีดในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั่วประเทศ

  คุณหมอเมธินี ย้ำว่า ยิ่งฉีดวัคซีนได้เร็วมากเท่าไหร่ ก็จะเสริมเกราะคุ้มกัน ลดความรุนแรงจากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  สำหรับการระดมฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งมีประมาณ 1.8 ล้านคน ตั้งเป้าฉีดให้ได้อย่างน้อย 70% ส่วนจังหวัดอื่นๆใน 2 กลุ่มนี้ตั้งเป้า 17.85 ล้านคน ภายในเดือนสิงหาคม 2564

  ส่วนการฉีดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงระบาดในวงกว้าง เช่น โรงงาน ตลาด จะมีการฉีดวัคซีนรอบชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไปผู้อื่นสูง โดยมีเป้าหมายการฉีดอย่างชัดเจน และจะมีการติดตามกำกับร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19สถานการณ์โควิดวัคซีนโควิดผู้สูงอายุหมอพร้อมTHE NEW NORMAL

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08:34 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์