คำแนะนำก่อน “ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)” 2564/2021

ข่าว

  คำแนะนำก่อน “ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)” 2564/2021

  ไทยรัฐออนไลน์

  21 ก.ย. 2564 14:23 น.

  โรงพยาบาลเอกชนที่เปิดรับจองวัคซีนโมเดอร์นาเริ่มออกคำแนะนำสำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 ยี่ห้ออื่นๆ มาก่อน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เตรียมตัวฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยศึกษาข้อมูลอื่นๆ ประกอบ

  ฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองแบบไหน รับโมเดอร์นาต่อได้

  ข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 สำหรับผู้เตรียมฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องฉีดกี่เข็ม และเว้นจากเข็มก่อนกี่เดือน มีดังนี้ 

  คำแนะนำก่อน “ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)” 2564/2021
  คำแนะนำก่อน “ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)” 2564/2021

  ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดใดๆ และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น
  สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ 2 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น 2 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน
  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น 2 เข็ม หลังจากฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 6 เดือน แต่หากเพิ่งฉีดเข็ม 2 มาภายใน 3-6 เดือน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้นเพียง 1 เข็ม

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา 1 เข็ม ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น 1 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 1-3 เดือน จากคำแนะนำของบริษัทแอสตราเซเนกาแนะนำให้ฉีดครบ 2 โดส เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันได้ราว 10 เดือน
  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา 2 เข็ม บางโรงพยาบาลแนะนำให้รอวัคซีนแอสตราเซเนกา Generation 2 ในปี 2565 หรือหากต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ควรตรวจภูมิหรือปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดกระตุ้น

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไขว้ซิโนแวคกับแอสตราเซเนกา และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไขว้สลับเข็มซิโนแวคกับแอสตราเซเนกา บางโรงพยาบาลแนะนำให้รอกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา Generation 2
  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไขว้สลับเข็มซิโนแวคกับแอสตราเซเนกา บางโรงพยาบาลแนะนำให้รอกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นาเพียง 1 เข็ม โดยควรตรวจภูมิหรือปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 เข็ม ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น 2 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน
  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น 1 เข็ม หลังจากฉีดเข็มที่ 2 มากว่า 1-6 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น 2 เข็ม หลังจากฉีดเข็มที่ 2 มากว่า 6 เดือนขึ้นไป

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และได้รับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 ข้อมูลทางการแพทย์แนะนำให้รอวัคซีน Generetion 2 ในปี 65 เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยเมื่อรับวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา 2 เข็ม และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา 2 เข็ม และได้รับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 ข้อมูลทางการแพทย์แนะนำให้รอวัคซีน Generetion 2 ในปี 65 เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยเมื่อรับวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็ม 1 กับ 2, แอสตราเซเนกาเป็นเข็ม 3 และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็ม 1 กับ 2, แอสตราเซเนกาเป็นเข็ม 3 ข้อมูลทางการแพทย์แนะนำให้รอวัคซีน Generetion 2 ในปี 65 เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยเมื่อรับวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็ม 1 กับ 2, ซิโนฟาร์มเป็นเข็ม 3 และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็ม 1 กับ 2, ซิโนฟาร์มเป็นเข็ม 3 หากต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้นต้องเว้นจากเข็ม 3 มาแล้ว 3 - 6 เดือน และควรตรวจภูมิกับปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด

  ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม และต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ข้อมูลทางการแพทย์แนะนำให้รอวัคซีน Generetion 2 ในปี 65 เพราะยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยเมื่อรับวัคซีนโมเดอร์นากระตุ้น

  ปัจจุบันพบว่าในผู้ที่ได้รับวัคซีนไขว้สลับเข็ม สลับยี่ห้อ ยังมีความแตกต่างของเงื่อนไขการเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งผู้ที่จองวัคซีนโมเดอร์นาไปแล้ว 2 เข็ม หากชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ตรงเงื่อนไข อาจขอโอนสิทธิ์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับคนในครอบครัวได้ อย่างไรก็ดี ควรติดต่อสอบถามกับทางโรงพยาบาลที่จอง เพื่อความชัดเจนเมื่อเข้ารับบริการ

  คำแนะนำก่อนฉีดโมเดอร์นา (Moderna) จากโรงพยาบาลต่างๆ

  ข้อมูลอัปเดต 21 กันยายน 2564

  คำแนะนำก่อนฉีดโมเดอร์นา โรงพยาบาลวิชัยเวช

  คำแนะนำก่อนฉีดโมเดอร์นา โรงพยาบาลวิภาวดี

  คำแนะนำก่อนฉีดโมเดอร์นา โรงพยาบาลพระรามเก้า

  คำแนะนำก่อนฉีดโมเดอร์นา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

  คำแนะนำก่อนฉีดโมเดอร์นา โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

  คำแนะนำก่อนฉีดโมเดอร์นา โรงพยาบาลกรุงเทพ

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วัคซีนโมเดอร์นาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเตรียมตัวฉีดวัคซีนโมเดอร์นารับวัคซีนโมเดอร์นาคำแนะนำวัคซีนโมเดอร์นาคำแนะนำ Modernaคำแนะนำก่อนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฉีดเมื่อไหร่เข็ม 2 โมเดอร์นาเข็ม 3 โมเดอร์นาโควิด-19

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 21:13 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์