• Future Perfect
  • PR News
  • ไปรษณีย์ไทย ให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG พร้อมส่งต่อความยั่งยืนสู่ประชาชน

ไปรษณีย์ไทย ให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG พร้อมส่งต่อความยั่งยืนสู่ประชาชน

Sustainability

ความยั่งยืน7 ก.พ. 2567 06:01 น.

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยมุมมองด้านความยั่งยืนของไปรษณีย์ไทย ระบุ บริษัทให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG ผ่านการขับเคลื่อนทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อาทิ นโยบายปรับเปลี่ยน Fleet ขนส่งให้เป็น EV และศึกษาแนวทางใช้งานเครื่องยนต์ไฮโดรเจนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง, การพัฒนาระบบไปรษณีย์ดิจิทัล Prompt Post และ Digital Mail Box เพื่อลดปริมาณกล่องและซอง รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานกว่า 40,000 คน ในฐานะครอบครัวใหญ่ที่จะเติบโตไปด้วยกัน พร้อมส่งต่อคุณค่าความยั่งยืนที่เป็นดั่ง DNA ของไปรษณีย์ไทยสู่ประชาชน

 

SHARE

Follow us

  • |