ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ

  • Clipping ข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์หลักอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2516-ปัจจุบัน
  • ฟิล์ม Negative เหตุการณ์ข่าวต่างๆ ตั้งแต่ปี 2516-ปัจจุบัน พร้อมทั้งภาพประกอบสารคดีต่างๆ
  • รูปภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในรูปแบบภาพสี ข่าวดำและดิจิตอล
  • ประวัติบุคคลสำคัญ รวมทั้งฐานข้อมูลนามและตำแหน่งสำคัญ ประมาณ 2 แสนรายการ
  • Clipping บทความในหนังสือพิมพ์ต่างๆที่น่าสนใจ รวมทั้งแฟ้มข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ข้อมูลประเทศ ข้อมูลจังหวัดและข้อมูลพรรคการเมือง
  • วารสารและนิตยสารต่างๆซึ่งได้มีการจัดทำดรรชนีเรื่องราวและปกิณกะที่น่าสนใจเอาไว้อย่างเป็นระบบ
  • หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ ได้แก่ ราชกิจจานุเบกษา รายงานประจำปีของหน่วยราชการ
  • หนังสือทั่วไป แบ่งตามหมวดหมู่เช่นเดียวกับห้องสมุดทั่วไป