• Future Perfect
  • PR News
  • เดินหน้ายุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารยั่งยืน

เดินหน้ายุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารยั่งยืน

Sustainability

ความยั่งยืน25 ม.ค. 2567 16:30 น.

คุณสุปราณี ชนะชัย ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านอาหารคุณภาพ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ FTI ภายใต้หัวข้อ Latest Trends of Health Food Business โดยมีคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ FTI ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

คุณสุปราณี ชนะชัย ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่า จากแนวโน้มที่สังคมไทยและทั่วโลกมีการบริโภคอาหารที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซีพีแรมในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย ได้นำเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology มาพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านโภชนาการอาหารที่แตกต่างกัน นำไปสู่การผลิตอาหารที่จำเพาะเจาะจงกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมากขึ้นเรียกว่า “Functional Food” เพราะมนุษย์ไม่ได้มีความต้องการโภชนาการชนิดเดียวกัน อาทิ อาหารสำหรับคนวัยเด็ก ที่มีความต้องการโภชนาการในรูปแบบหนึ่ง คนที่ต้องใช้พลังงานมากในวัยทำงานต้องการโภชนาการในรูปแบบหนึ่ง คนสูงอายุต้องการโภชนาการในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะต้องพัฒนาไปยังจุดนั้นโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาอาหารสุขภาพและอาหารสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม ซีพีแรมจึงได้พัฒนากลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน Plant-Based Diet ภายใต้แบรนด์ VG for Love หรือ วีจีฟอร์เลิฟ และ แบรนด์ “ครีเอเตอร์” อาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ

ซึ่งอาหารพร้อมรับประทาน Plant-Based Diet ภายใต้แบรนด์ VG for Love หรือ วีจีฟอร์เลิฟ ถือว่าเป็นอาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก “Plant-Based Diet” ครบ 5 ประเภทรายแรกของไทย ซึ่งมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก คือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก โดยแบ่งประเภทอาหารเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หมายเลข 1 อาหารเจ, หมายเลข 2 อาหารวีแกน, หมายเลข 3 อาหารมังสวิรัติกับนม, หมายเลข 4 อาหารมังสวิรัติกับไข่ และหมายเลข 5 อาหารมังสวิรัติกับนมและไข่ ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์ “สีฟ้า” ปิดผนึกเพื่อคงสภาพความสด ใหม่ สะอาด และความปลอดภัยทางอาหารสูงสุด โดยบรรจุภัณฑ์ “สีฟ้า” ได้รับการออกแบบจากแนวคิด “The Blue Planet” คือ โลกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในสุริยจักรวาล ที่เป็นสีฟ้า เวลามองดูจากนอกโลก

และอาหารพร้อมรับประทานแบรนด์ “ครีเอเตอร์” เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ โดยคำนึงถึงปริมาณและประเภทของสารอาหารที่จำเป็น รวมไปถึงคุณสมบัติของอาหารหรือวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการเคี้ยว ระบบการย่อย และดูดซึมสารอาหารตามวัยของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ “ครีเอเตอร์” ยังผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ “ปลอดภัย มั่นใจ ทุกขั้นตอน” ออกแบบบรรจุภัณฑ์ “สีแดง” ด้วยแนวคิด พลังสร้างสรรค์ดั่งดวงอาทิตย์ และตราสินค้ารูปผู้สูงอายุที่มีความสุขและสุขภาพดีอย่างชัดเจน ซีพีแรม ยังคงพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารคุณภาพ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนอย่างต่อเนื่องต่อไป

SHARE

Follow us

  • |