วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุลต่านมาเลย์ออกแถลงการณ์ร่วม ห่วงความแบ่งแยกทางศาสนา

เมื่อ 10 ต.ค. สุลต่านในมาเลเซียจาก 9 รัฐ ทรงออกแถลงการณ์ร่วมซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้ง แสดงความเป็นห่วงพระทัยกับความคิดที่แบ่งแยกเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งทุกพระองค์ทรงเน้นถึงเรื่องความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมและศาสนาจากหลายชนเชื้อชาติ

แถลงการณ์ของสุลต่านทาง 9 พระองค์มีขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อเดือนกันยายน กรณีร้านซักรีดที่รัฐยะโฮห์กับรัฐเปอร์ลิส ซึ่งไม่ยอมรับลูกค้าที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งต่อมาก็ยินยอมที่จะให้บริการลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด.

สุลต่านในมาเลเซียจาก 9 รัฐ ทรงออกแถลงการณ์ร่วม แสดงความเป็นห่วงพระทัยกับความคิดที่แบ่งแยกเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และทรงเน้นย้ำเรื่องความสามัคคีในชาติ... 12 ต.ค. 2560 07:03 12 ต.ค. 2560 08:08 ไทยรัฐ