วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บรูไนฉลองครองราชย์ ครบ 50 ปี

บันดาร์ เสรี เบกาวัน-สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งราชวงศ์บรูไน ฉลองครองราชย์ครบ 50 ปี เมื่อ 5 ต.ค. โดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอด 2 สัปดาห์ในกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยพระองค์พร้อมด้วยพระราชินีทรงตรวจพลสวนสนาม และคาดว่าพสกนิกรราว 80,000 คน ร่วมเทิดพระเกียรติตลอดเส้นทาง จากนั้นเป็นการยิงสลุตหลวงเป็นการสดุดีพระองค์ และมีงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำกับเชื้อพระวงศ์ในตะวันออก กลางและบรรดาผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคืนวันรุ่งขึ้น.

บันดาร์ เสรี เบกาวัน-สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งราชวงศ์บรูไน ฉลองครองราชย์ครบ 50 ปี เมื่อ 5 ต.ค. โดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอด 2 สัปดาห์ในกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน 6 ต.ค. 2560 00:32 6 ต.ค. 2560 03:39 ไทยรัฐ