วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐไอดาโฮเดินหน้าจัดตั้งเป็น เขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล

ผืนฟ้ามืดในยามค่ำคืนแต่เต็มไปด้วยแสงแห่งดวงดาว ใช่ว่าจะมีเพียงความสวยงามเท่านั้น แต่ในอดีตคนโบราณได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้และตกทอดมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้ดวงดาวในการนำทาง หรือเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ แต่ปัจจุบันโลกพัฒนาก้าวไกล แสงเทียมอย่างแสงไฟฟ้าแม้จะมีประโยชน์และเป็นเครื่องหมายของความเจริญที่เข้าถึงผู้คน แต่ก็เป็นสิ่งที่รบกวนการพักผ่อนของคนและสัตว์เช่นกัน

หลายประเทศจึงได้มีการตั้งเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล (International Dark Sky) ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ห่างไกลจากมลภาวะทางแสง ยังเป็นสถานที่ดึงดูดนักดูดาวให้เข้ามาเฝ้ามองดาวที่ดารดาษทั่วท้องฟ้า ในสหรัฐอเมริกานั้นก็มีแหล่งชมดาวอยู่หลายแห่ง แต่ที่รัฐไอดาโฮก็กำลังเดินหน้าแผนการสร้างเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากลแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้สามารถมองเห็นฝุ่นระหว่างดาวของทางช้างเผือกบนท้องฟ้ายามค่ำได้ และต้องการให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของเหล่านักดูดาว

พื้นที่ดังกล่าวกำหนดไว้กว่า 3,600 ล้านตารางเมตร ทางตอนกลางของรัฐไอดาโฮ ซึ่งชาวเมืองท้องถิ่นเผยว่า นอกจากความตั้งใจใช้เป็นมาตรการเพื่อลดมลพิษทางแสง พวกเขายังมีความสุขที่จะมองความงดงามของดาวที่มีอยู่เต็มฟ้า ทั้งนี้ สมาคมเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากลระหว่างประเทศ จะใช้เวลาราว 10 สัปดาห์เพื่อพิจารณาว่าเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดที่ไอดาโฮ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของการเป็นเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากลหรือไม่.

ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ห่างไกลจากมลภาวะทางแสง ยังเป็นสถานที่ดึงดูดนักดูดาวให้เข้ามาเฝ้ามองดาวที่ดารดาษทั่วท้องฟ้า... 25 ก.ย. 2560 12:16 25 ก.ย. 2560 13:56 ไทยรัฐ