วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

WHO จี้พัฒนายาต้านติดเชื้อแบคทีเรีย ย้ำเป็นวาระฉุกเฉินทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยรายงานเรียกร้องถึงประชาคมโลกให้ตระหนักเรื่อง “ยาต่อต้านการติดเชื้อ” เป็น “วาระฉุกเฉินทั่วโลก” เพราะการติดเชื้อถือเป็นภัยคุกคามพัฒนาการของยารักษาโรคสมัยใหม่ ตลอดจนต้องการให้ประชาคมโลกทุ่มงบประมาณเพิ่มการวิจัยพัฒนายาต่อต้านการติดเชื้อยิ่งขึ้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ของชาวโลกเฉลี่ยปีละมากกว่า 250,000 คน โดยเฉพาะการติดเชื้อวัณโรค

ทั้งนี้ ตามรายงานระบุถึง เชื้อแบคทีเรียอันตราย 12 ชนิด จำเป็นต้องได้รับการค้นพบพัฒนายาต้านอย่างเร่งด่วน และการใช้ ยาผิดประเภทยิ่งกระตุ้นเร่งให้เชื้อก่ออันตรายต่อร่างกายมากขึ้น นอกจากนั้นรายงานพัฒนาการผลิตยาใหม่ๆ 51 ชนิด ใช้ได้ผลเพียง 8 ชนิดเท่านั้น.