วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

UN ดันเอเชียนำลดมลพิษ ชี้ทำคนตายปีละ 12 ล้าน

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ อยู่ระหว่างเร่งผลักดันชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถิ่นพำนักของชาวโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งให้ร่วมกัน เป็นแกนนำต่อสู้แก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่คุกคามชีวิตชาวโลก

ทั้งนี้ ผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพเพราะสภาพแวดล้อมเป็นพิษเฉลี่ยปีละกว่า 12 ล้านคน เฉพาะมลพิษทางอากาศเฉลี่ยเสียชีวิตปีละ 7 ล้านคน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา ขณะที่ข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุเมืองใหญ่ของโลกที่ก่อมลพิษมากที่สุด 30 แห่ง อยู่ในเอเชีย 25 แห่ง.

หน่วยงานสหประชาชาติ กำลังผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำในการต่อสู้ปัญหามลดพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้คนตายปีละกว่า 12 คน และเมืองที่ก่อมลพิษมากที่สุด 30 อันดับแรก อยู่ในเอเชียถึง 25 แห่ง... 9 ก.ย. 2560 04:54 9 ก.ย. 2560 08:20 ไทยรัฐ